In 2006 presenteerde Al Gore, voormalig vice-president de documentaire film “An Inconvenient Truth” over de mogelijke gevolgen van de opwarming van de aarde. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen en weken illustreren nogmaals hoe malafide bedrijven binnen het agro-businesscomplex debet zijn aan imagoschade, handelingen met milieuschade en...

Binnen de klantenrelatie en de producent is vertrouwen het sleutelwoord. Het is jullie verdienste dat de consument het meeste vertrouwen heeft in de agrarische ondernemers. Dat blijkt uit het EIT Food Trust Report, een studie waaraan ook de KU Leuven meewerkte. Van alle actoren binnen de voedselsector vertrouwen...

In Nederland is de toeslagenaffaire in het gezicht van de regering ontploft. Tienduizenden families werden vermalen door de overheid. Relaties liepen op de klippen, banen raakten verloren, levens werden verwoest. In wat bekend kwam te staan als de toeslagenaffaire werden jaren aan kinder-opvangtoeslagen teruggevorderd. Met desastreuze gevolgen....

Commissie publiceert lijst van mogelijke ecoregelingen De Commissie heeft een  lijst met mogelijke landbouwpraktijken gepubliceerd die ecoregelingen kunnen ondersteunen in het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ecoregelingen, die deel uitmaken van de GLB-hervorming waarover momenteel wordt onderhandeld tussen het Europees Parlement en de Raad, zijn een nieuw instrument dat is...

In 2019 ging het 6de mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 van start. Een belangrijke pijler van MAP 6 is de gebiedsgerichte aanpak. Eigenlijk de logica zelve: die houdt in dat in gebieden waar nog een grote verbetering van de waterkwaliteit nodig is, meer...