hot

VACflash

"Zouden de Europarlementariërs VAC-flash nr 8 gelezen hebben? Europees Parlement schrapt doelstelling van 25% bio-areaal."
news

Recente berichten

notifications

Niet vergeten!

Niet vergeten
  • Uiterste datum voor aanduiden van derogatiepercelen in verzamelaanvraag 31/05
  • Uiterste datum voor aanduiden nieuw volmachtenbeheer op Mestbankloket 31/05
  • Wijzigingen verzamelaanvraag 31/05
  • Wijziging totaal EAG oppervlakte 31/05
  • Teeltmelding hennep 31/05
  • Uiterste datum aanvraag vrijstelling 2022 gebiedsgerichte maatregelen 01/06
  • Bezwaarschrift openbaar onderzoek PAS 17/06
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

Doelafstand

Op onze website www.vac.eu kunt u het SALV advies aangaande MAP 7 lezen.

Het advies werd opgesplitst in twee delen, waarvan deel I een algemene appreciatie uitdrukt en adviseert om beloftevolle verbeteringen in MAP 7 te integreren.

Deel II formuleert aanbevelingen naar een systeembenadering.

Samengevat zijn de volgende krachtlijnen opgenomen in het advies

Een duurzame bodemkwaliteit moet een overkoepelende doelstelling van het structureel mestbeleid zijn.

Meer circulariteit vormt een hefboom om een duurzame bodemkwaliteit te realiseren. Reik de Vlaamse landbouwers meerdere uitvalswegen aan om die circulaire omwenteling binnen een realistisch tijdsperspectief vorm te geven. De raad doet daartoe een aantal voorstellen.

Een actief socio-economisch (landbouw- en voedsel)beleid en een inclusief innovatiebeleid zijn absoluut noodzakelijk om de nodige vliegwieleffecten te genereren.

De SALV formuleert een aantal algemene principes die de overheid moet hanteren bij de uitwerking van het structureel mestbeleid ten behoeve van een goede waterkwaliteit, een duurzame bodemkwaliteit en meer circulariteit.

Betrek de SALV bij de verdere ontwikkeling van het structureel beleid en in het kader van de dialoog binnen de agrovoedingsketen en met andere maatschappelijke actoren.

Wanneer u het advies leest, denkt u waarschijnlijk, wat zou dit kunnen betekenen voor mijn onderneming? Welke impact zou MAP 7 kunnen hebben op mijn bedrijfsvoering ?

U zult hiervan weinig terugvinden in het advies. Daarvoor is de uitgangspositie tussen de adviesvraag van de minister en de uiteindelijke uitvoering van MAP 7 te groot.

Het advies bevat interessante invalshoeken om een geleidelijke en sector gedragen transitie te bewerkstelligen. Een structurele omslag naar meer en betere vormen van circulariteit te realiseren. Of hoe de term “grondgebondenheid” terug komt van nooit weg te zijn geweest.

De doelafstand lijkt soms oneindig groot. Maar niets is onmogelijk.

 

circle1

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste