hot

VACflash

"98% van de melkveebedrijven hebben geen strafpunten. Straf gewerkt ..."
news

Recente berichten

notifications

Niet vergeten!

Niet vergeten
  • BTW kwartaal aangifte 20/04
  • Verzamelaanvraag Vlaanderen en Wallonië 30/04
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

Afhaken …

Op 27 maart werd in het Vlaams parlement het voorstel van decreet tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 met spoed ingediend, besproken en goedgekeurd.

De wijzigingen hebben vooral betrekking op het boetesysteem.

We vatten een deel van de aanpassingen samen:

  • het behouden van vrijstelling van een aantal verplichtingen ondanks kleine overtredingen zoals een laattijdige aangifte of een NER overschrijding.
  • voorafgaandelijke informatie bij oplegging maatregelen zodat de landbouwer opmerkingen kan formuleren.
  • voor een aantal boetes ingeval van herhaling wordt de verhoging beperkt tot 50%. Voor de equivalente maatregelen bij vanggewassen wordt de boete van de vanggewasregeling toegepast op het niet uitgevoerde deel.
  • bij lichte administratieve overtredingen wordt eerst een waarschuwing bezorgd en een termijn tot regularisatie.
  • er wordt meer toegang verleend aan de rechtzoekende.

Tijdens het debat waren we getuige van het politiek spel tussen meerderheid en oppositie. Dat de handelswijze zoals een spoeddebat waar tijdens de zitting de teksten werden rondgedeeld geen schoonheidsprijs verdient is duidelijk.

Maar de inhoud van de tekst, met name disproportionele boetes zonder impact op de milieukwaliteit aanpassen volgens het gezond verstand verdiende een pragmatische en inhoudelijke aanpak binnen het debat.

Een integrale uitzending van een tourrit of een dashcamreeks streamen is interessanter dan de uitzendingen en herhalingen van Studio Vlaams parlement. De moedige en gegeselde kijker zal wel meer dan eens gedacht hebben of deze veredelde gemeenteraad ons geld wel waard is.

Zou men, met 9 juni in gedachte, mogen hopen dat politici uit hun schaduw kunnen treden om eindelijk te doen waarvoor ze verkozen zijn en betaald worden. Een doordacht beleid uitstippelen en uitvoeren en waar mogelijk over de grenzen van meerderheid en oppositie heen de schouders zetten voor de gemeenschap. De inhoudelijke argumentatie vanuit de oppositie sloeg werkelijk nergens naar.

Het vertoon van vorige week voedt enkel de antipolitiek en doet meer en meer goedmenende burgers afhaken.

circle1

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste