hot

VACflash

"975 land- en tuinbouwers hebben de Mestbankaangifte nog niet of te laat ingediend. Het aantal laattijdige aangiftes bij land- en tuinbouwers is gestegen. Teken aan de wand ..."
news

Recente berichten

notifications

Niet vergeten!

Niet vergeten
  • Openstaande vacature VACcount:  Wij zijn op zoek naar Boekhouder(s) / Dossierbeheerder(s)
  • Aanpassen statuut nacebel of bezwaar niet-actieve landbouw (zo snel mogelijk)
  • Mestbankaangifte met verlaagde boete 15/04
  • BTW-aangifte 1ste Kw. 20/04
  • Percelen registreren bio omschakeling 30/04
  • Verzamelaanvraag Wallonië 30/04
  • Verzamelaanvraag Vlaanderen 7/05
  • Aanvraag equivalente maatregelen, aanduiden in verzamelaanvraag 7/05
  • Overdracht betalingsrechten 31/05
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

Hobbelige weg

De campagne van de voorjaarsaangiftes is meer dan halverwege.

Op 15 maart hadden 29.228 aangifteplichtige landbouwers (96,5%) en 1.336 uitbaters (89,2%) hun Mestbankaangifte voor productiejaar 2022 tijdig ingediend.

Momenteel loopt de toepassing van het GLB 2023 bij het invullen en indienen van de verzamelaanvraag.

Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad voordat de goedkeuring van het operationeel plan op 20 maart 2023 werd gegeven. In een te kort tijdsbestek wordt het GLB 2023 nu concreet.

De medewerkers van het Departement Landbouw&Visserij en de dienstverleners waaronder onze medewerkers doen hun stinkende best om de aangiftes correct en tijdig in te dienen. In VAC-flash nr. 7 hebben we enkele items van het GLB2023 chronologisch gepubliceerd. Zoals u zult merken, worden er tijdens deze campagne, verbeteringen, verduidelijkingen en aanpassingen aan ons bezorgd. Deze roepen soms meer vragen op dan antwoorden doch we trachten samen met de diensten van het departement alles in goede banen te leiden.

5848 agrarische ondernemers hebben het statuut van niet-actieve landbouwer en worden uitgesloten van het premiestelsel. Dit aantal vertegenwoordigt bijna een kwart van de bedrijven. Een deel van deze ondernemingen zal mits aanpassingen of berekeningen in aanmerking komen voor het statuut “actieve landbouwer”. Desalniettemin zullen de niet-actieve landbouwers kopzorgen hebben omtrent het statuut.

Het is treffend dat net nu het jaarlijkse rapport van “Boeren op een Kruispunt” is verschenen. Uit het voorwoord onthouden we dat de symbolische grens van 300 nieuwe aanmeldingen werd overschreden.

Op 24 mei 2022 werd het actieplan “Welbevinden” voor de Vlaamse Land- en tuinbouw gelanceerd.

Om de grenzen van de veerkracht van de agrarische ondernemers niet te overschrijden roepen we de bevoegde diensten op om pragmatisch om te gaan met de toepassing van de voorwaarden en engagementen die beschreven staan in de verzamelaanvraag 2023.

Een pragmatische houding aannemen zal meer effect hebben op het welbevinden van de agrarische ondernemers dan menig 4 kleuren folder, projecten en studienamiddagen.

Het verkeersbord A13 geeft aan dat de weg hobbelig is of dwarse uitholling of ezelsrug heeft. De weggebruiker moet zijn snelheid aanpassen.

Met wat goede wil, wederzijds begrip en samenwerking geraken we heelhuids over deze weg.

circle1

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste