hot

VACflash

"Op één na natste lente sinds 1833"
news

Recente berichten

notifications

Niet vergeten!

Niet vergeten
  • Bezwaar actieve landbouwer SVC en BTW voorwaarde 30/06
  • Bedrijfsplanner VLM contacteren voor beheersovereenkomsten 2025
  • Belastingaangifte Ink. 2023 - AJ 2024: Op papier 30/06 Taks on web 15/07 Complexe aangifte 16/10
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

Kiezen is verliezen

Zondag 9 juni is het een halve feestdag van de democratie. Dan worden we met zijn allen verwacht om te gaan kiezen voor de samenstelling van de parlementen op Vlaams, Federaal en Europees niveau.

De democratie staat onder druk. Een kwart van de ondervraagden in de peiling van de RTBf waren voorstander om het democratisch systeem te vervangen door een autoritair systeem. Een verontrustend resultaat dat dagelijks gevoed wordt door politici die meer aandacht hebben voor de partijbelangen dan het algemeen belang.

De kiescampagne van de afgelopen weken voorspelt weinig beterschap en doet menig burger (voorgoed) afscheid nemen van de politieke interesse. Het regent, excuseer de woordkeuze, afwezigheden van bijzitters en tellers in de kiesbureaus. De kloof tussen burger en politiek, weet u wel.

We mogen dit deficit niet enkel toedichten aan de heren en dames politici maar ook aan de systeemfouten.

Het hoort niet dat er geen federale kieskring bestaat. Je kan enkel je goedkeuring of afkeuring laten blijken aan de helft van de federale regering. Derhalve kun je spreken van een halve democratie op federaal vlak.

Een tweede systeemfout is het laten samenvallen van de verkiezingen. Men dacht hiermee de burger van dienst te zijn door hem/haar minder te storen. Aan de democratie moet gewerkt worden.

Het laten samenvallen van de verkiezingen verhindert het voeren van inhoudelijke debatten en maakt het de burger niet makkelijker om de tsunami aan standpunten correct te plaatsen.

Zelfs ervaren politici verwarren al eens de verschillende bevoegdheden.

Doorheen alle niveaus vragen we standvastig dat de verkozenen respect tonen aan jullie. Jullie, die nu worstelen met waterverzadigde gronden, percelen die nog ingezaaid of geplant moeten worden, ruwvoedervoorraden die nauwelijks aangevuld kunnen worden, kortom kopzorgen …

Jullie zijn de drijvende, excuseer de woordkeuze, krachten achter een sector die strategisch wordt benoemd. We verwachten na 9 juni niets minder dan daadkracht in het substantieel verlagen van de administratieve lasten, het verminderen van de regelneverij en het verlaten van de kalenderlandbouw.

Elke keuze sluit per definitie andere keuzes uit.

Zondag is het aan de kiezer, is het aan jullie.

circle1

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste