VACflash

"We laten de aanvraag rampenfonds droogte 2020 invullen door het VAC, dan zijn we zeker dat het in orde komt. Een trouwe en tevreden klant."

Recente berichten

Niet vergeten!

Niet vergeten
  • VLIF steun blokperiode 30/9
  • Bodemstaal wijziging fosfaatklasse 1/10
  • Belastingaangifte op basis van boekhouding 21/10
  • Schattingscommissie verwittigen
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

Grondrechten

De landbouwgrondprijzen stegen de laatste zes maanden(!) fors met 10.3%.

Dit blijkt uit de nieuwe landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat waarover in deze Flash en onze website meer te lezen en te leren valt.

De voornaamste redenen voor deze prijsstijging zijn de lage rentevoeten en het beperkte aanbod.

Landbouwgrond is naast een onontbeerlijke productiefactor een beleggersitem geworden.

Voor de beleggers gaan de rode knipperlichten af. De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) stuurt een waarschuwing de wereld in: het risico op een klap voor de financiële markten is bijzonder groot. Is een vlucht naar vastgoed een uitweg?

De prijsstijging van 10.3 % is een hoogrenderende belegging. De meerwaarde boven de inflatie is voldoende om de beleggers tot investeren aan te moedigen.

Het is duidelijk dat de markt in dit verhaal vrijspel heeft. Het is moeilijk om de particuliere markt te sturen. Voor de publieke sector zou het mogelijk moeten zijn om een instrumentarium te ontwikkelen om de toegang tot grond voor agrarische ondernemers te faciliteren en dit zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde.

Nochtans zou je denken dat de handen afgehouden worden van de landbouwgrond wetende welke beperkingen er erop rusten en wie en wat er zich allemaal moeit met de grond.

Jammer maar helaas wordt enkel en alleen de exploitant belast met voorwaarden en restricties.

Je had de gezichten vol ongeloof en onbegrip moeten zien toen wij ooit eens, tijdens een overleg, stelde dat een agrarische ondernemer winstmaximalisatie nastreeft en dat hij/zij daarin wordt verhinderd door Jan en alleman. Werkelijk, het landbouwinkomen per ha staat niet in verhouding tot de waarde per ha.

Het verwerven van landbouwgrond door agrarische ondernemers is enkel vanuit een vermogensplanning of een bepaalde bedrijfsstrategie het overwegen waard.

Daarom zal de toekomstige pachtwet een beslissende factor worden voor de productiefactor grond.

Met de evolutie van de grondprijzen in het achterhoofd is een degelijke pachtwet van levensbelang. Een pachtwet met zekerheden voor beide partijen, de pachter en de verpachter en zonder uitholling voor en door derden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste