hot

VACflash

"Afrikaanse varkens-pest opgedoken in Duitsland op 200 km van de landsgrens. Wees aandachtig!"
news

Recente berichten

notifications

Niet vergeten!

Niet vergeten
  • Bedrijfsplanner VLM contacteren voor beheersovereenkomsten 2025
  • Voorafbetaling belastingen 10/07
  • BTW - kwartaalaangifte 22/07
  • Belastingaangifte Ink. 2023 - AJ 2024: Op papier 30/06 Taks on web 15/07 Complexe aangifte 16/10
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

Niet over de lippen krijgen

Het past dat bij het doorlichten van het mestrapport 2023 in VAC-flash, het nitraatresidurapport 2023 werd gepubliceerd.

We citeren uit de samenvatting en de begeleidende tekst:

Door het gunstige groeiseizoen bleef er minder nitraat achter in de bodem dan in voorgaande jaren.

Door de goede gewasgroei van 2023 namen de teelten meer nitraat op dan in 2022. In totaal voldeed 77% van de geëvalueerde percelen aan de drempelwaarden. In 2022 lag dat percentage nog op 63%. Voldoende neerslag tijdens de groeiperiode zorgt voor goede gewasgroei en opname van stikstof waardoor gemiddeld de nitraatresidu’s bij de start van de campagne lager zijn.

Het klimaat en de weersomstandigheden van 2023 waren eerder atypisch. Doorheen het jaar was er al meer neerslag gevallen dan normaal waardoor de bodem al vochtiger was. Ondanks de warme maand september bereikte de bodem door de natte oktobermaand sneller dan in andere jaren een verzadigingspunt.

Niet alle nitraten die in de bodem achterblijven na de oogst, worden namelijk nog gemeten. Het kan dan lijken dat de landbouwer een juiste hoeveelheid mest heeft toegediend, maar dat er toch een overschot was dat al uitgespoeld was op het moment dat het bodemstaal genomen werd.

Door de atypische weersomstandigheden is het niet mogelijk om af te leiden uit het nitraatresidurapport of er al dan niet duurzamer werd bemest. De weersomstandigheden spelen immers een bepalende rol. Naast de neerslaghoeveelheid spelen ook andere factoren een rol in het nitraatresidu, zoals de hoofdteelt, stikstofdepositie, emissieverliezen, mestproductie en het mestoverschot.

We hebben de woorden over het weer in kleur geplaatst. U zoekt achter het woord “landbouwer”. Slechts éénmaal en dan nog in een insinuerende context.

Is de agrarische ondernemer dan geen factor wanneer de nitraatresidumetingen gunstig zijn. Heeft de toepassing van de 4-J principes dan geen waarde?

Men krijgt het niet over de lippen om ook eens een pluim te geven aan jullie. Schandalig!

circle1

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste