hot

VACflash

"Vincent Stuer in De Standaard: "Als de politicus de burger niet kan beschermen, behoudt hij dan nog het recht om zijn macht uit te oefenen? Verdient hij nog de bijbehorende voordelen?" De vraag stellen is ze beantwoorden, lijkt me."
notifications

Niet vergeten!

Niet vergeten
 • Openstaande vacature VACcount:  Wij zijn op zoek naar Boekhouder(s) / Dossierbeheerder(s)
 • Voorafbetaling belastingen 10/10
 • BTW-aangifte 20/10
 • Fiscale aangifte op basis van boekhouding 28/10 (uitstel)
 • Wijzigingen EAG groenbedekker
  • Andere streken 31/10
  • Tijdig te melden indien inzaaien onmogelijk is
 • Bewijs korrelmaïs voor pre-ecoregeling 31/10
 • Wateroverlast 2021 - Diepenbeek, Lummen, Herk-de-Stad 31/10
 • Nitraatresiducampagne 15/11
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

Verstandige keuze

In de tweede ronde van de populaire televisiequiz “de slimste mens” luidt het antwoord van Eric Van Looy steevast “verstandige keuze”.

Dat er heisa van ging komen na de Pano reportage “boer zoekt toekomst” stond in de sterren geschreven.

Ieder heeft er wel een mening over en sommigen hebben vragen over de journalistieke waarde maar wat koop je ervoor?

De keuze is aan de agrarische ondernemer om vrij te kiezen voor een financiële partner – leverancier – klant – adviseur, enz. Het feit dat u dit hoofdartikel leest, is het resultaat van een verstandige keuze.

U heeft gekozen als lid of lid/klant voor een onafhankelijke organisatie die als missie heeft om de autonome familiale agrarische ondernemingen te verdedigen. Belangrijke begrippen staan in één zin en vragen om een beetje duiding, kwestie van het onderscheid aan te tonen.

Onafhankelijk: Onze enige inkomstenbron bestaat uit uw ledenbijdrage en de dienstverlening aan onze klanten. Dit is een dagdagelijkse strijd in het ondernemen maar biedt het VAC een vrijheid van denken en handelen.

Organisatie: Als VZW zijn we een georganiseerde vereniging met bestuursstructuren en ledeninspraak.

Autonome: autonome agrarische ondernemingen kunnen autonoom keuzes maken aangaande de bedrijfsvoering. Weliswaar is de autonomie beperkt door regelgeving, afspraken en lopende contracten, doch ze zijn niet met handen en voeten gebonden aan één cluster. Dit is de reden waarom het VAC tegen de huidige GMO-regelgeving is (verplichte leveringen) of IKM (beslissingsmacht door derden op uw erf).

Familiaal: ieder bedrijfstype, van eenmanszaak tot NV heeft familiebelangen. Voor ons is de mens achter een bedrijf of structuur belangrijk. Uiteindelijk is een deel van de welvaart, de welstand en het welzijn van de mens het resultaat van het ondernemen.

Agrarische ondernemingen: Alle agrarische ondernemingen, ongeacht grootte, bedrijfstype, sector of statuut kunnen rekenen op onze professionele dienstverlening en unieke syndicale werking.

We hadden de morning after op Radio 1 het gevoel alsof we uilen waren. Alsof de luisteraars zo naïef zijn dat ze vol verwachting de minister van Landbouw zouden horen verklaren dat er bindingen zijn … Er werd eenvoudig een afwijkend riedeltje opgezegd.

Maar durven zeggen dat hij als minister uit de contacten met boeren veel geleerd heeft, getuigt van een enge tunnelvisie.

Het VAC heeft nog geen uitnodiging tot kennismaking mogen ontvangen.

Een deel van de agrarische ondernemers wordt niet gehoord.

Een onverstandige keuze.

circle1

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste