VACflash

"Leg dit maar eens uit aan de goedmenende agrarisch ondernemer die omwille van de complexiteit meerdere honderden euro’s en bijkomende verplichtingen aan zijn broek heeft."

Recente berichten

Niet vergeten!

Niet vergeten
  • Hernieuwing lidmaatschap
  • Aanvraag equivalente maatregelen onbepaald
  • Wijziging transportdocumenten: 28/02
  • Bezwaar vanggewassen: 15/03
  • Mestbankaangifte: 31/03
  • Wateraangifte: 31/03
  • BTW-listing: 30/04
 
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

Een onaangename waarheid

In 2006 presenteerde Al Gore, voormalig vice-president de documentaire film “An Inconvenient Truth” over de mogelijke gevolgen van de opwarming van de aarde.

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen en weken illustreren nogmaals hoe malafide bedrijven binnen het agro-businesscomplex debet zijn aan imagoschade, handelingen met milieuschade en een niet te overziene impact op het welbevinden van het merendeel van de agrarische ondernemers.

Tijdens de bijeenkomst van OMAP op 8 november 2018 werd het actieplan voor kunstmestgebruik voorgesteld.

We citeren uit de presentatie: Er wordt een actieplan kunstmest opgestart dat uitgaat van een versterkte controle op het gebruik van kunstmest door middel van het creëren van een bijkomende indicator voor de opvolging van gebruik op Vlaams niveau op basis van de gegevens van de kunstmestproducenten. De VLM zou het verwacht kunstmestgebruik bepalen als basis voor Risicoanalyse en een doorlichting kunnen uitvoeren op basis van risicoanalyse, maatregelen en proportionele sancties. En dit met als doel het verbeteren van de stikstofgebruiksefficiëntie.

Hieruit is dan het fameuze kunstmeststofregister ontstaan.

Het VAC heeft tijdens deze vergadering gesuggereerd dat de VLM eenzelfde houding zou aannemen jegens de mestverwerkers als bij het actieplan kunstmest om aan de hand van de resultaatcijfers van de mestverwerkers bij de Nationale Bank van België risicoprofielen op te stellen. Een aangename waarheid, twee en half jaar geleden voorspelt.

Tijdens het debat in het Vlaams Parlement over o.a. de megastallen getuigde minister Crevits over landbouwers die zich gepakt wisten door de artikelenreeks in de De Standaard. Welke landbouwers werden gepakt? Het merendeel van de agrarische ondernemers die met eigen middelen, inzet en risico een succesverhaal willen schrijven of de enkelingen die onder het mom van het statuut van landbouwer met financiële middelen vanuit het agro-businesscomplex en vanuit het buitenland hier marktontregelende investeringen goedgekeurd krijgen?

Leg dit maar eens uit aan de goedmenende agrarisch ondernemer die omwille van de complexiteit meerdere honderden euro’s en bijkomende verplichtingen aan zijn broek heeft.

De tijd wijst het uit, een organisatie als de onze is meer dan noodzakelijk om jullie belangen te behartigen. We hadden alweer gelijk.

Gelijk krijgen blijft een onaangename waarheid.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste