hot

VACflash

"Regels afschaffen is te moeilijk, dus gooien politici zich op betere prijzen voor boeren - Liliana Casagrande, Het belang van Limburg, 5/2/2024"
news

Recente berichten

notifications

Niet vergeten!

Niet vergeten
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

De vis verdrinken

Het boerenprotest houdt aan. Tijdens het schrijven van dit hoofdartikel worden er filterblokkades georganiseerd rond de haven van Antwerpen.

Het moge duidelijk zijn, de emmer der vernederingen is overgelopen.

Getuige hiervan zijn de veelvuldige slogans en de onderliggende aanleidingen tot het protest.

Administratieve lasten, tegenstrijdige regelgeving, bureaucratie, onzekere toekomstperspectieven, machtige opponenten op het platteland, toegang tot grond, geen begrip, geen respect, lage winstmarges, de lijst is schier oneindig.

Een opeenstapeling van belemmeringen die het agrarisch ondernemerschap onder zware druk zet. De mens achter het boerenbedrijf verzuipt …

De geest is uit de fles. Het overleg heeft als doel om de geest terug in de fles te krijgen. Echter, de gifbeker staat in het midden op de onderhandelingstafel. Enerzijds neemt de Vlaamse regering in verspreide slagorde deel aan het overleg. Anderzijds is de delegatie vanuit de landbouw beperkt tot de traditionele gesprekspartners terwijl de landbouw zo divers geworden is. Niet onbelangrijk in onderhandelingen, de waaier aan agendapunten is zodanig uitgebreid dat het moeilijk zal zijn om de focus te houden op de belangrijkste zaken.

Het moeilijkste voor politici en bij uitbreiding een Overheid, weze het Europees, Federaal of Regionaal is het inbinden op de regelgeving en de bureaucratie.

Meermaals hebben we in deze VAC-flash en tijdens overleg gewezen op de onvolkomenheden van de regelgeving. Zeker op technisch niveau wordt er geluisterd en bijgestuurd, maar op een hoger niveau verschuilt men zich vaak op decretale bepalingen of wordt de Europese paraplu opengetrokken.

De politici focussen zich liever op het landbouwinkomen. Een item waarin ze zich niet kunnen vergalopperen en toch de indruk doen ontstaan dat ze bekommerd zijn.

De empathie druipt van het scherm. Een beproefde methode om de vis te verdrinken.

Deze VAC-flash is geheel gewijd aan de syndicale acties, de persberichten en standpunten.

Met dank aan onze drukker bezorgen we u een affiche om op het raam, uw trekker of waar dan ook te bevestigen.

Een eenvoudige doch alles dekkende boodschap, laat ons boeren, gun ons rust.

Indien u een affiche wenst te bekomen, graag een seintje.

circle1

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste