hot

VACflash

"Voor elke wolf een hek. Voor elk everzwijn een coach. Het budget voor dierenwelzijn maal acht.Het ledigt de noden van politici om uit te pakken met een miljoen hier en een miljoen daar. Het ledigt niet de noden van de regio. Van het algemeen belang. Isolde Van Den Eynde, HLN"
news

Recente berichten

notifications

Niet vergeten!

Niet vergeten
  • Openstaande vacature VAC: Op zoek naar een boeiende job?
  • VLIF steun Q2 30/06
  • Wijzigingen verzamelaanvraag met impact op mestbalans 30/06
  • Indienen vanggewasovereenkomst 30/06
  • Voorafbetalingen belastingen 11/07
  • Schade droogte en wateroverlast melden aan de bredeweersverzekering
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

Bio, traag maar gestaag

Het rapport biologische landbouw in 2021 is gepubliceerd.

In 2021 telde Vlaanderen 621 biologische landbouwbedrijven, een toename met 5%.

Er waren 67 nieuwe bio-agrarische ondernemingen. 46 van de 67 nieuwe bio-agrarische ondernemingen richtten zich op de biologische groenteteelt, fruitteelt of akkerbouw. In West-Vlaanderen bevinden zich de meeste bio-agrarische ondernemingen (154). In Vlaams-Brabant treffen we het hoogste aandeel bio-agrarische ondernemingen (4,4%) aan.

De bio-oppervlakte bedroeg in 2021 9.823 hectare (+ 8%) en maakte hiermee ongeveer 1,6% uit van het totale Vlaamse landbouwareaal. Een kwart van het biologisch areaal is in omschakeling naar bio. De grootste toename aan bio-oppervlakte werd gerealiseerd in West-Vlaanderen (+16%), Limburg blijft de provincie met het hoogste aandeel bioareaal (2%). Voedergewassen en groenbedekkers waren de sterkst groeiende teeltgroep, gevolgd door aardappelen, groenten en kruiden.

31% van de Vlaamse bio-agrarische ondernemingen hadden dieren op het bedrijf die onder biocontrole staan. Net als in 2020 steeg vooral het aantal biovarkens en biogeiten, maar ook het biologisch pluimvee nam stevig toe. De totale biologische veestapel groeide met 12%.
In 2021 stegen de totale biobestedingen in Vlaanderen tot 399 miljoen euro. Dat is 7% hoger dan in 2020, waardoor de groei zelfs sterker is dan het nationaal gemiddelde. Het marktaandeel van bioproducten nam toe van 2,2 naar 2,4% en de Vlaming spendeerde gemiddeld 63 euro aan bioproducten. Het marktaandeel van biologische verse voeding groeide van 2,8 naar 3,4%. Bio-eieren zijn het populairst met een aandeel van bijna 13%. In 2021 waren biologische versproducten gemiddeld 41% duurder dan hun gangbare variant, maar het prijsverschil wordt kleiner.

Het aantal Vlaamse biokopers is dus gestabiliseerd. Gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen hadden het laagste aandeel bioaankopen, maar zij zijn aan een inhaalbeweging begonnen. De welgestelde gezinnen met kinderen en welgestelde gepensioneerden blijven de belangrijkste groep van biokopers.

De klassieke supermarkt bleef het grootste biokanaal, gevolgd door het gespecialiseerde verkoopkanaal. De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn nog steeds de kanalen met het hoogste aandeel aan bioproducten in hun assortiment. Een kwart van de producten die er verkocht worden, is van biologische oorsprong.

Ondanks de Overheidssteun en stimuli is de groei traag. In de huidige context is waarschijnlijk trage groei de duurzaamste groei. Uit het voorwoord van het rapport lezen we tussen de lijnen een aantal bedreigingen voor de sector. Evenals de gangbare landbouw wordt ook de bio-sector geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het PAS-akkoord op de veestapel, het grondgebruik en de invulling van de NER.

Naar afzet toe is het aantal bio-kopers gestabiliseerd. In de huidige economische context krijgen ook “welstellende” rake klappen wat eens zou kunnen vertaald worden in een gewijzigd aankoopgedrag.

44 bio-agrarische ondernemingen hebben hun bioproductie stopgezet. Wanneer we de juiste redenen kennen en eruit willen leren is verdere gestage groei mogelijk.

Later wordt het rapport verfijnder geanalyseerd.

circle1

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste