VACflash

"Koolstofafdruk Vlaamse melk op 20 jaar 30% gedaald"

Recente berichten

Niet vergeten!

Niet vergeten
  • Inzaaien EAG groenbedekker Polders en Duinen 19/8
  • IPM-registratie: 1/8
  • UBO register jaarlijkse bevestiging 31/8
  • Aanvraag subsidie boslandbouw 17/9
  • Bodemstaal wijziging fosfaatklasse 1/10
  • Belastingaangifte op basis van boekhouding 21/10
Administratie VAC | VAC neemt de administratieve last weg van landbouwbedrijven

VAC ontzorgt,
jouw bedrijf ontwikkelt

Als agrarisch ondernemer ben je gepassioneerd bezig met het runnen van jouw bedrijf.

Maar wat met alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken? Heb je soms nood aan een objectieve adviserende partij? Hoe blijf je op de hoogte van innovaties en wijzigingen in de wetgeving? En kan je terecht bij een vakbond wanneer er problemen de kop opsteken? 

 

VAC zet haar schouders onder jouw landbouwbedrijf.

We bieden onafhankelijke en deskundige dienstverlening en advies, voorlichting en belangenverdediging. Een persoonlijke aanpak en wederzijds vertrouwen spelen een centrale rol in onze werkwijze. Onze enthousiaste en vakkundig opgeleide medewerkers zetten in op duurzame en optimale langetermijnsamenwerkingen op maat van jouw bedrijf. 

 

Door jou te ontzorgen kan jouw bedrijf zich verder ontwikkelen.

Klaar om de stap te zetten? 

Veel voeten in de aarde

Niet onverwacht werd er vervuiling vastgesteld in de gronden op en in de buurt van de Oosterweelwerken. Wie daar passeert te midden de gigantische werkzaamheden zal zich weleens de vraag gesteld hebben, wat er allemaal boven gehaald zou kunnen worden. Onmetelijk aantal kubieke meters grond, van oorsprong uit de omgeving van industriegebied wordt er verplaatst en plots is er PFOS. Men kan zich terloops de vraag stellen waarom de zogenaamde brownfields niet ingekleurd kunnen worden als natuurontwikkelingsplan in plaats van goede vruchtbare landbouwgrond in te ruilen voor natuurontwikkeling.

Los van de politieke verantwoordelijkheid, toont het PFOS-verhaal de kwetsbaarheid van de daar gevestigde agrarische ondernemingen. Het afraden van het eten van groenten en eieren van eigen tuin kent zijn directe weerslag bij de korte keten bedrijven en zorgt voor onrust en onzekerheid bij alle agrarische ondernemers.

Het persbericht van het FAVV dat de resultaten van de stalen die binnen de algemene monitoring vallen geruststellend zijn, biedt perspectief voor de toekomst. Je leest hierover meer in deze Flash of het volledig persbericht op onze website.

De korte keten bedrijven zullen sterk moeten inzetten op hun overtuigingskracht om de consument gerust te stellen. Een moeilijke opgave en een uitdaging om in tijden van verwarrende berichten, sociale media, believers en non believers een juiste inschatting te maken voor het opstellen van een communicatieplan.

Afgelopen maanden heeft Maxim Thierens als student bacheloropleiding Agro-en Biotechnologie aan de HoGent een studie uitgevoerd over de haalbaarheid van het oprichten van een korte keten trefpunt op een industrieterrein. Wij willen Maxim feliciteren met de studie en de deelnemende ondernemers zowel producent als consument danken voor de bereidwillige medewerking.

De conclusie is alvast dat er een potentieel is om afzetmarkt te creëren met de ondernemingen en hun medewerkers gelegen in industrieterreinen en ambachtzones.

Kort samengevat is het essentieel dat de vermarkting een meerwaarde creëert voor het deelnemende bedrijf, dat de bestelling, de levering en de betaling op de meest comfortabele wijze dient te gebeuren en dat de producent het lokale en circulaire element hoog in het vaandel moet dragen.

Een marktpotentieel dat het aanboren zeker waard kan zijn.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang het nieuws uit jouw sector als eerste