Als de rook om je hoofd is verdwenen

De teerlingen zijn geworpen. Na een intensieve campagne, voornamelijk in de pers, zijn de winnaars en de verliezers gekend. Het moet gezegd, de politici hebben een waar talent om een overwinning te claimen ook al hebben ze zetels verloren. Het hangt ervan af met wat je vergelijkt.

We onthouden de woorden van minister van staat Mark Eyskens op TV die het samen met ons jammer vond dat de Europese verkiezingen geen thema waren tijdens de campagne. Nochtans zei hij, “80% van de wetgeving vindt zijn oorsprong in het Europese parlement”.

Europa is een huis met vele kamers. De regelgevende processen duren lang en kunnen doorheen het proces het doel verliezen.

Op 7 juni keurde de SALV haar advies over het voorbereidingsproces van het Vlaams strategisch plan 2023-2027 goed en volgende krachtlijnen:

  • maak tijdig de noden van de Vlaamse land- en tuinbouw kenbaar op Europees niveau wanneer de voorbereidingen voor een nieuwe GLB-periode aanvangen;
  • garandeer stakeholderoverleg én strategisch advies en verbeter de inzet hiervan in de voorbereiding van het GLB-post 2027;
  • waarborg transparantie tijdens het gehele voorbereidingsproces en respecteer de verplicht te doorlopen voorbereidingsstappen;
  • onderneem actie tot verbetering van het voorbereidingsproces voor GLB-post 2027;
  • zorg voor een tijdige goedkeuring van GLB-post 2027, zodat landbouwers tijdig duidelijkheid hebben.

We onthouden ook dat de toekomst van de landbouw en bij uitbreiding het leven op het platteland een thema was voor verschillende partijen.

Het is nu zaak om de toekomst van de landbouw op de agenda te houden tijdens de vorming van de verschillende regeringen die ons land telt.

Het platteland mag geen reservaat worden waar de focus ligt op recreatie, rust, natuur, toerisme voor de stedelingen. Het platteland en haar bewoners hebben recht op een sociaaleconomisch weefsel dat al naar gelang de regio meer of minder verweven is met de landbouw.

Landbouw is niet alleen een strategische sector voor voedsel, grondstoffen voor voeding en behoud van open ruimten met alle nuances doch is ook een motor voor het behoud van de levensvatbaarheid van het platteland.

Het aantal dorpskernen zonder enige handel en sociale voorzieningen worden talrijker. Het openbaar vervoer en de toegang tot sociale voorzieningen is in bepaalde delen van ons land reeds problematisch.

Het platteland is (en hopelijk was) een iets te gemakkelijke prooi om politiek te scoren.