Landbouwbarema 2022

Belastingaangifte: aanslagjaar 2023 – inkomsten 2022

Er werd een akkoord bereikt met de fiscale administratie over de barema’s landbouw. Het resultaat van de besprekingen is het gevolg van een nieuw rekenkundig model, waarin de evolutie van de opbrengsten en de kosten beter worden opgevolgd.

 

Download: Landbouwbarema inkomsten 2022