Landbouwbarema 2021

Belastingaangifte: aanslagjaar 2022 – inkomsten 2021

Er werd een akkoord bereikt met de fiscale administratie over de barema’s landbouw. Het resultaat van de besprekingen is het gevolg van een nieuw rekenkundig model, waarin de evolutie van de opbrengsten en de kosten beter worden opgevolgd.

In 2021 werd een betere prijsvorming gerealiseerd voor de meeste sectoren. Bij de varkenshouderij is de tendens negatief welk resulteert in een negatief barema zowel voor de zeugenhouderij als de vleesvarkenshouderij. Voor de eerste keer zijn beide sectoren negatief wat tekenend is voor de malaise in beide sectoren.

Download: Landbouwbarema inkomsten 2021