Landbouwbarema 2020

Belastingaangifte: aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020

Er werd een akkoord bereikt met de fiscale administratie over de barema’s landbouw. Het resultaat van de besprekingen is het gevolg van een nieuw rekenkundig model, waarin de evolutie van de opbrengsten en de kosten beter worden opgevolgd.

Het jaar 2020 was globaal een slechter jaar, enkel het barema voor vleesvee stijgt.

Download: Landbouwbarema inkomsten 2020