Kiezen is verliezen

Zondag 9 juni is het een halve feestdag van de democratie. Dan worden we met zijn allen verwacht om te gaan kiezen voor de samenstelling van de parlementen op Vlaams, Federaal en Europees niveau.

De democratie staat onder druk. Een kwart van de ondervraagden in de peiling van de RTBf waren voorstander om het democratisch systeem te vervangen door een autoritair systeem. Een verontrustend resultaat dat dagelijks gevoed wordt door politici die meer aandacht hebben voor de partijbelangen dan het algemeen belang.

De kiescampagne van de afgelopen weken voorspelt weinig beterschap en doet menig burger (voorgoed) afscheid nemen van de politieke interesse. Het regent, excuseer de woordkeuze, afwezigheden van bijzitters en tellers in de kiesbureaus. De kloof tussen burger en politiek, weet u wel.

We mogen dit deficit niet enkel toedichten aan de heren en dames politici maar ook aan de systeemfouten.

Het hoort niet dat er geen federale kieskring bestaat. Je kan enkel je goedkeuring of afkeuring laten blijken aan de helft van de federale regering. Derhalve kun je spreken van een halve democratie op federaal vlak.

Een tweede systeemfout is het laten samenvallen van de verkiezingen. Men dacht hiermee de burger van dienst te zijn door hem/haar minder te storen. Aan de democratie moet gewerkt worden.

Het laten samenvallen van de verkiezingen verhindert het voeren van inhoudelijke debatten en maakt het de burger niet makkelijker om de tsunami aan standpunten correct te plaatsen.

Zelfs ervaren politici verwarren al eens de verschillende bevoegdheden.

Doorheen alle niveaus vragen we standvastig dat de verkozenen respect tonen aan jullie. Jullie, die nu worstelen met waterverzadigde gronden, percelen die nog ingezaaid of geplant moeten worden, ruwvoedervoorraden die nauwelijks aangevuld kunnen worden, kortom kopzorgen …

Jullie zijn de drijvende, excuseer de woordkeuze, krachten achter een sector die strategisch wordt benoemd. We verwachten na 9 juni niets minder dan daadkracht in het substantieel verlagen van de administratieve lasten, het verminderen van de regelneverij en het verlaten van de kalenderlandbouw.

Elke keuze sluit per definitie andere keuzes uit.

Zondag is het aan de kiezer, is het aan jullie.