Niet over de lippen krijgen

Het past dat bij het doorlichten van het mestrapport 2023 in VAC-flash, het nitraatresidurapport 2023 werd gepubliceerd.

We citeren uit de samenvatting en de begeleidende tekst:

Door het gunstige groeiseizoen bleef er minder nitraat achter in de bodem dan in voorgaande jaren.

Door de goede gewasgroei van 2023 namen de teelten meer nitraat op dan in 2022. In totaal voldeed 77% van de geëvalueerde percelen aan de drempelwaarden. In 2022 lag dat percentage nog op 63%. Voldoende neerslag tijdens de groeiperiode zorgt voor goede gewasgroei en opname van stikstof waardoor gemiddeld de nitraatresidu’s bij de start van de campagne lager zijn.

Het klimaat en de weersomstandigheden van 2023 waren eerder atypisch. Doorheen het jaar was er al meer neerslag gevallen dan normaal waardoor de bodem al vochtiger was. Ondanks de warme maand september bereikte de bodem door de natte oktobermaand sneller dan in andere jaren een verzadigingspunt.

Niet alle nitraten die in de bodem achterblijven na de oogst, worden namelijk nog gemeten. Het kan dan lijken dat de landbouwer een juiste hoeveelheid mest heeft toegediend, maar dat er toch een overschot was dat al uitgespoeld was op het moment dat het bodemstaal genomen werd.

Door de atypische weersomstandigheden is het niet mogelijk om af te leiden uit het nitraatresidurapport of er al dan niet duurzamer werd bemest. De weersomstandigheden spelen immers een bepalende rol. Naast de neerslaghoeveelheid spelen ook andere factoren een rol in het nitraatresidu, zoals de hoofdteelt, stikstofdepositie, emissieverliezen, mestproductie en het mestoverschot.

We hebben de woorden over het weer in kleur geplaatst. U zoekt achter het woord “landbouwer”. Slechts éénmaal en dan nog in een insinuerende context.

Is de agrarische ondernemer dan geen factor wanneer de nitraatresidumetingen gunstig zijn. Heeft de toepassing van de 4-J principes dan geen waarde?

Men krijgt het niet over de lippen om ook eens een pluim te geven aan jullie. Schandalig!