Wanneer je schade hebt geleden aan de teelten en gewassen door het recente wateroverlast raden we aan om volgende actie te ondernemen. Gemeentelijke schattingscommissie Nodig steeds de gemeentelijke schattingscommissie van de gemeente waar de percelen gelegen zijn uit. Bewaar de uitnodiging (aangetekend schrijven – mail) indien de...

De Vlaamse regering heeft op 2 juli de ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 als ramp erkend in 261 Vlaamse steden en gemeenten. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021. Dit betekent dat een aanvraag tot tegemoetkoming...

Niet onverwacht werd er vervuiling vastgesteld in de gronden op en in de buurt van de Oosterweelwerken. Wie daar passeert te midden de gigantische werkzaamheden zal zich weleens de vraag gesteld hebben, wat er allemaal boven gehaald zou kunnen worden. Onmetelijk aantal kubieke meters grond,...

Gezamenlijk persbericht van het FAVV en minister David Clarinval (01/07/2021) Naar aanleiding van de historische verontreiniging in de regio Zwijndrecht rond de 3M-fabriek, heeft het FAVV beslist om zijn algemene monitoring op PFAS-stoffen in juni te heroriënteren in de regio Zwijndrecht. De resultaten van de stalen...

U kent het wel. Jongleren met de bal of voor gevorderden met Chinese borden, is een vaardigheid die van jongsbeen wordt aangeleerd om de motoriek te verbeteren. Tijdens de opwarming van de spelers zien we dit nog eens op de velden van het E.K.-voetbal. Het komt...

Macht, gezag en invloed zijn drie verschillende dingen die met elkaar verbonden zijn. Macht is het vermogen om iets tot stand te brengen, althans over het item waarop de macht toepassing heeft. Gezag verkrijgen vraagt onder meer dat je toegevoegde waarde hebt die de dossiers verrijken. Wie invloed...

De voorbije week werd de Korte Keten speciaal onder de aandacht gebracht. Het belang van en de interesse in de korte keten is de afgelopen maanden meer dan ooit duidelijk geworden. In het tweede kwartaal van 2020 lag de rechtstreekse verkoop op de hoeve maar liefst...

Terwijl we momenteel in een stand-still verkeren, een vergunningenstop als het ware, ligt de focus van het verweer in het onderscheid tussen de stikstof afkomstig uit de veehouderijen en mestverwerking en de industrie. De hamvraag is of het onderscheid van beoordeling tussen beide bronnen juridisch steekhoudt. Een...

Nieuwigheden personenbelasting Aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020 Hoger belastingvoordeel voor kinderopvang Meer belastingvoordeel voor giften Investeringsaftrek Vlaamse gewestelijke fiscaliteit   Download: "Wijzigingen belastingen" Download: "Nieuwigheden personenbelasting inkomsten 2020"...

Belastingaangifte: aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020 Er werd een akkoord bereikt met de fiscale administratie over de barema’s landbouw. Het resultaat van de besprekingen is het gevolg van een nieuw rekenkundig model, waarin de evolutie van de opbrengsten en de kosten beter worden opgevolgd. Het jaar 2020...