De schrijver dezes is danig gevleid over de spitsvondigheid van de titel van dit hoofdartikel dat hij nu geconfronteerd wordt met een writersblock. Een niemendalletje in verhouding tot de miserie waarin de varkenshouders zijn beland. We schrijven met gêne doch bewust “beland”. Inderdaad, de bodem is bereikt. De...

De wolf beroert de gemoederen met als voorlopig hoogtepunt de fakkeltocht in Oudsbergen. Verontruste bewoners van het platteland gaven uiting van het gevoel niet begrepen te worden. Tijdens de strooptochten van de wolf hebben wij intens meegewerkt aan het gezamenlijk SALV-Mina advies over de wolfwerende maatregelen...

Belastingaangifte: aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020 Er werd een akkoord bereikt met de fiscale administratie over de barema’s landbouw. Het resultaat van de besprekingen is het gevolg van een nieuw rekenkundig model, waarin de evolutie van de opbrengsten en de kosten beter worden opgevolgd. Het jaar 2020...

De landbouwgrondprijzen stegen de laatste zes maanden(!) fors met 10.3%. Dit blijkt uit de nieuwe landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat waarover in deze Flash en onze website meer te lezen en te leren valt. De voornaamste redenen voor deze prijsstijging zijn de lage rentevoeten en...

In de eerste helft van 2021 steeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in ons land met +10,3%. Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Bron notaris.be   Download: Perstekst landbouwbarometer Landbouwbarometer 2021  ...

Het zoeken naar een titel voor het hoofdartikel dat de lading dekt en fungeert als een eyecatcher is telkens een uitdaging. Dit artikel koppelt de situatie op de velden aan het agrarisch ondernemerschap. We hadden de keuze uit grondrecht, bemoeienissen, rigiditeit, non-compatibel, rijstteelt, water dragen...

De publieke inspraak over het Plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 is lopende. Je moet je reactie uiterlijk 29/08/2021 bezorgen. Reacties op de volledig verklaarde kennisgeving worden bij voorkeur via mail verzonden naar mer@vlaanderen.be, maar je kan ze ook ter plekke afgeven aan...