Landbouwconjunctuurindex voorjaar 2023

Uit een zesmaandelijkse bevraging bij Vlaamse land- en tuinbouwers uit diverse specialisaties blijkt dat de conjunctuurindex in het voorjaar van 2023 opnieuw stijgt van 68 naar 82. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden steeg licht van 70 naar 84, terwijl ook de komende zes maanden beter worden ingeschat met een stijging van 66 naar 79. Als algemene verklaring kan men stellen dat de dalende energieprijzen, en de daaraan gelinkte daling van een aantal inputkosten, de land- en tuinbouw opnieuw laat ademhalen. Wellicht hopen telers ook op een betere zomer dan de warme en droge zomer van 2022.

De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat verwachten ze van de toekomstige periode. Het gemiddelde van die 2 vormt de conjunctuurindex. De index kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden.

Het gevoel van de landbouwers kaderen we in het rapport op basis van de marktsituatie. De bevraging vond plaats in maart 2023 bij deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). De resultaten zijn gebaseerd op een extrapolatie van 500 antwoorden.

Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2023

Bron: Departement landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouwcijfers)