Landbouwconjunctuurindex voorjaar 2022

Uit een zesmaandelijkse bevraging bij Vlaamse land- en tuinbouwers uit diverse specialisaties blijkt dat de conjunctuurindex in het voorjaar van 2022 met 14 punten daalt van 79 naar 65.

De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat verwachten ze van de toekomstige periode. Het gemiddelde van die 2 vormt de conjunctuurindex. De index kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden.

De index daalt tot op het één na laagste punt ooit sinds de start van de bevragingen in 2007. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden kende een daling met 8 punten tot 70, maar vooral voor de komende 6 maanden werd de economische situatie niet goed beoordeeld. Hier daalde de index tot 60, wat de laagste score is sinds de start van de enquête.

Het is hierbij niet onbelangrijk om mee te geven dat de bevragingen een week na de Russische inval in Oekraïne zijn verstuurd. De Russische inval is dan ook een belangrijk element dat het sentiment van de land- en tuinbouwers helpt te verklaren.

Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2022

Bron: Departement landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouwcijfers)