Landbouwconjunctuurindex voorjaar 2024

Uit een recente enquête onder Vlaamse land- en tuinbouwers met diverse specialisaties blijkt dat de conjunctuurindex in het voorjaar van 2024 weer is gestegen, van 80 naar 84. De tevredenheid over de komende zes maanden is toegenomen, van 72 naar 83, terwijl de beoordeling van de afgelopen zes maanden iets afneemt, van 88 naar 85. Twee belangrijke factoren spelen een rol bij deze ontwikkeling. Enerzijds zijn er goede prijzen voor dierlijke producten, gecombineerd met dalende inputkosten voor deze sectoren. Aan de andere kant hebben de weersomstandigheden het normale verloop van de markt voor sommige plantaardige sectoren verstoord.

De conjunctuurindex weerspiegelt het sentiment van de landbouwers: hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren en wat zij verwachten van de toekomstige periode. Het gemiddelde van deze twee vormt de conjunctuurindex, die kan variëren van 0 (zeer negatief) tot 200 (zeer positief). Een waarde van 100 geeft aan dat er evenveel negatieve als positieve antwoorden zijn.

In het rapport wordt het sentiment van de landbouwers in de context van de marktsituatie geplaatst. De enquête vond plaats in maart 2024 onder deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), waarbij de resultaten zijn gebaseerd op een extrapolatie van 448 antwoorden.

 

Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2024

Bron: Departement landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouwcijfers)