In de eerste helft van 2021 steeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in ons land met +10,3%. Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Bron notaris.be   Download: Perstekst landbouwbarometer Landbouwbarometer 2021  ...

Op percelen en terreinen, die overstroomd werden, kunnen na het wegtrekken van het water allerhande biologische (bv. bacteriën en schimmels) en chemische contaminanten (bv. van stookolieresten) achtergebleven zijn. Ook watervoorraden waarmee dieren gedrenkt worden of planten gesproeid worden, kunnen gecontamineerd zijn. Deze contaminatie is in...

Wanneer je schade hebt geleden aan de teelten en gewassen door het recente wateroverlast raden we aan om volgende actie te ondernemen. Gemeentelijke schattingscommissie Nodig steeds de gemeentelijke schattingscommissie van de gemeente waar de percelen gelegen zijn uit. Bewaar de uitnodiging (aangetekend schrijven – mail) indien de...

De Vlaamse regering heeft op 2 juli de ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 als ramp erkend in 261 Vlaamse steden en gemeenten. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021. Dit betekent dat een aanvraag tot tegemoetkoming...

Gezamenlijk persbericht van het FAVV en minister David Clarinval (01/07/2021) Naar aanleiding van de historische verontreiniging in de regio Zwijndrecht rond de 3M-fabriek, heeft het FAVV beslist om zijn algemene monitoring op PFAS-stoffen in juni te heroriënteren in de regio Zwijndrecht. De resultaten van de stalen...

De gegevens van 1 januari 2021 tot en met 15 april 2021, moet u ten laatste op 15 mei 2021 in het kunstmestregister op het Mestbankloket registreren. Voor de gegevens vanaf 15 april, geldt de onderstaande regeling. Verhandelingsregister: binnen de 30 dagen na de feiten (datum...

Bij de start van een nieuw teeltseizoen moet alle aandacht gericht zijn op een juiste behandeling van pootgoed. Dit kostbaar uitgangsmateriaal vormt immers de basis voor een geslaagde consumptieteelt. Hieronder worden enkele aanbevelingen gegeven.   Download: "Correct omgaan met pootgoed"...

De randvoorwaarden – ook gekend onder de naam ‘cross compliance’ – zijn ingevoerd bij de vorige grote hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ook in het huidige GLB vanaf 2015 blijven ze bestaan, weliswaar in een licht gewijzigde en vereenvoudigde vorm. De randvoorwaarden zijn gekoppeld...