Bio - rapport De ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen zet zich door in 2021. Steeds meer landbouwbedrijven zijn gecertificeerd voor de bioproductie. Het biologisch en omschakelingsareaal breidt uit en de bioveestapel wordt groter. Het aantal bedrijven die actief zijn in de biologische keten als...

Wat is de overbruggingslening? De doelstelling van de overbruggingslening is de financiering van investeringen die ondernemingen moeten doen voor het meten en beheersen van de luchtkwaliteit (CO2-meters en ventilatie) en andere duurzame goederen, het vernieuwen van onverkochte voorraden en voor het dekken van andere doorlopende vaste...

Het VLIF ondersteunt niet-productieve investeringen, dit zijn investeringen die bijdragen aan: bevordering van biodiversiteit, habitatbescherming,erosievermindering,verbetering van bodemkwaliteit,verbetering van waterkwaliteit,verbetering van waterbeheer- en kwaliteit,landschappelijke ontwikkeling, landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen. Download Dossier: Niet-productieve investeringssteun...

Uit een zesmaandelijkse bevraging bij Vlaamse land- en tuinbouwers uit diverse specialisaties blijkt dat de conjunctuurindex in het voorjaar van 2022 met 14 punten daalt van 79 naar 65. De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat...

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de stikstofproblematiek. Wat er precies in het akkoord staat, leest u hier Download: "Conceptnota PAS definitief"...

Op 16 februari start het nieuwe bemestingsseizoen. Voor de waterkwaliteit is het belangrijk dat wie bemest de uitrijregeling kent en correct toepast. Op basis van de meest vastgestelde inbreuken geven we een aantal bemestingstips om correct te bemesten.   Download: "Aandachtspunten om correct te bemesten bij de start...

In uitvoering van artikel 86 van het nieuwe BVR zijn 15 labo’s officieel aangewezen om in kader van bio analyses, tests en diagnoses te doen op stalen die genomen worden tijdens officiële controles of andere activiteiten m.b.t. bio. Dit betekent dat er enkel op één van...