Mestrapport 2020

In 2019 ging het 6de mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 van start. Een belangrijke pijler van MAP 6 is de gebiedsgerichte aanpak. Eigenlijk de logica zelve: die houdt in dat in gebieden waar nog een grote verbetering van de waterkwaliteit nodig is, meer inspanningen vereist zijn dan in gebieden waar de waterkwaliteitsdoelstellingen bijna of al gerealiseerd zijn. De doelstellingen zijn ambitieus en het is dan ook bijzonder teleurstellend dat halverwege MAP 6 de waterkwaliteit slechter is dan bij de start. Zowel voor zij die inspanningen leverden, als voor ons leefmilieu.

Download: “Mestrapport 2020