Mestrapport 2021

Elk jaar geeft de Vlaamse Landmaatschappij een stand van zaken van de mestproblematiek en het mestbeheer in Vlaanderen. Het Mestrapport bevat cijfers over de veestapel, de mestproductie, de bemesting op landbouwgrond, de mestverwerking, de impact op de kwaliteit van het water, het nitraatresidu, … en geeft een overzicht van de controleacties van de Mestbank en van de begeleiding van land- en tuinbouwers.

Download: “Mestrapport 2021