Nulbemesting in VEN gebieden

Wat houdt dit in ?

In maart bereikten milieu, natuur- en landbouworganisaties een akkoord over de aanpak van MAP 7 waarop verder kon gebouwd worden om te komen tot een werkbaar MAP.

De onderhandelingen sprongen af op de vraag van de natuur- en milieuorganisaties om een nulbemesting in VEN-gebieden op te nemen in het mestdecreet. Hiermee kunnen de landbouworganisaties niet akkoord gaan aangezien dit deel uit maakt van het toekomstig PAS-akkoord.

Over de problematiek van de nulbemesting wrd in het verleden een akkoord gesloten.  Dit akkoord werd omgezet in regelgeving die u in bijlage kunt raadplegen.

 

Download: “Regelgeving bemesting in VEN-gebied