Rapport: Nood aan microslachthuizen

Vele kleine, regionale slachthuizen zijn in de afgelopen jaren gesloten waardoor het transport vanaf de boerderij tot aan een slachthuis groter is geworden en langer duurt. De transportafstand en de transportduur zijn belangrijke factoren in het stressgehalte van de dieren in de laatste levensuren. Bovendien is de schaalvergroting en de diergebonden specialisatie van de resterende slachthuizen een hinderpaal voor veehouders die hoevevlees aan de man brengen. Zo is er in de regio Antwerpen – Vlaams-Brabant – Limburg nagenoeg geen kleinschalig slachthuis aanwezig. Tijdens de corona-pandemie en de bijhorende lockdown-periodes werd dit gemis nog versterkt, aangezien de veehouders door sluiting van de landsgrenzen ook niet meer in de buitenlandse slachthuizen terecht konden.

Download: “Rapport: Nood aan microslachthuizen