Op zoek naar extra opslagmogelijkheden vloeibare dierlijke mest

Door het wegvallen van de derogatie in 2023 en door de slechte weersomstandigheden in het voorjaar van 2023, wordt verwacht dat bedrijven op zoek moeten gaan naar extra opslagmogelijkheden. Een overzicht van de opslagmogelijkheden voor vloeibare dierlijke mest en de bijhorende transportregels.

Hoe groot moet uw opslagcapaciteit zijn?

Een bedrijf moet beschikken over een mestopslagcapaciteit voor de opslag van dierlijke mest:

  • van ten minste 9 maanden voor dieren die steeds op stal staan
  • van ten minste 6 maanden voor dieren met buitenloop
  • van ten minste 3 maanden voor stalmest

De verplichting geldt niet als de landbouwer kan aantonen dat elke hoeveelheid mest boven de werkelijke opslagcapaciteit op een voor het leefmilieu onschadelijke wijze zal worden verwijderd.

Voor pluimvee waarvan de mest in de stal blijft en afgevoerd wordt na elke ronde geldt die verplichting niet.

De minimale opslagcapaciteit uitgedrukt in volume-eenheden.

Een samenvatting van de capaciteitsnormen en diersoorten vindt u volgende bijlage: “Mestopslag