De schrijver dezes is danig gevleid over de spitsvondigheid van de titel van dit hoofdartikel dat hij nu geconfronteerd wordt met een writersblock. Een niemendalletje in verhouding tot de miserie waarin de varkenshouders zijn beland. We schrijven met gêne doch bewust “beland”. Inderdaad, de bodem is bereikt. De...

De wolf beroert de gemoederen met als voorlopig hoogtepunt de fakkeltocht in Oudsbergen. Verontruste bewoners van het platteland gaven uiting van het gevoel niet begrepen te worden. Tijdens de strooptochten van de wolf hebben wij intens meegewerkt aan het gezamenlijk SALV-Mina advies over de wolfwerende maatregelen...

De landbouwgrondprijzen stegen de laatste zes maanden(!) fors met 10.3%. Dit blijkt uit de nieuwe landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat waarover in deze Flash en onze website meer te lezen en te leren valt. De voornaamste redenen voor deze prijsstijging zijn de lage rentevoeten en...

Het zoeken naar een titel voor het hoofdartikel dat de lading dekt en fungeert als een eyecatcher is telkens een uitdaging. Dit artikel koppelt de situatie op de velden aan het agrarisch ondernemerschap. We hadden de keuze uit grondrecht, bemoeienissen, rigiditeit, non-compatibel, rijstteelt, water dragen...

De publieke inspraak over het Plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 is lopende. Je moet je reactie uiterlijk 29/08/2021 bezorgen. Reacties op de volledig verklaarde kennisgeving worden bij voorkeur via mail verzonden naar mer@vlaanderen.be, maar je kan ze ook ter plekke afgeven aan...

Alweer moeten we berichten over de aanpak van de rampen (droogte 2020) en de wateroverlast (2021). We kunnen er niet meer omheen. De opeenvolgende weersfenomenen: vorst - hagel - droogte - wateroverlast zijn het gevolg van de klimaatwijziging. De aanpak ervan wordt stringenter. Daarbij rijst de...

Niet onverwacht werd er vervuiling vastgesteld in de gronden op en in de buurt van de Oosterweelwerken. Wie daar passeert te midden de gigantische werkzaamheden zal zich weleens de vraag gesteld hebben, wat er allemaal boven gehaald zou kunnen worden. Onmetelijk aantal kubieke meters grond,...

U kent het wel. Jongleren met de bal of voor gevorderden met Chinese borden, is een vaardigheid die van jongsbeen wordt aangeleerd om de motoriek te verbeteren. Tijdens de opwarming van de spelers zien we dit nog eens op de velden van het E.K.-voetbal. Het komt...

Macht, gezag en invloed zijn drie verschillende dingen die met elkaar verbonden zijn. Macht is het vermogen om iets tot stand te brengen, althans over het item waarop de macht toepassing heeft. Gezag verkrijgen vraagt onder meer dat je toegevoegde waarde hebt die de dossiers verrijken. Wie invloed...

De voorbije week werd de Korte Keten speciaal onder de aandacht gebracht. Het belang van en de interesse in de korte keten is de afgelopen maanden meer dan ooit duidelijk geworden. In het tweede kwartaal van 2020 lag de rechtstreekse verkoop op de hoeve maar liefst...