Niet onverwacht werd er vervuiling vastgesteld in de gronden op en in de buurt van de Oosterweelwerken. Wie daar passeert te midden de gigantische werkzaamheden zal zich weleens de vraag gesteld hebben, wat er allemaal boven gehaald zou kunnen worden. Onmetelijk aantal kubieke meters grond,...

U kent het wel. Jongleren met de bal of voor gevorderden met Chinese borden, is een vaardigheid die van jongsbeen wordt aangeleerd om de motoriek te verbeteren. Tijdens de opwarming van de spelers zien we dit nog eens op de velden van het E.K.-voetbal. Het komt...

Macht, gezag en invloed zijn drie verschillende dingen die met elkaar verbonden zijn. Macht is het vermogen om iets tot stand te brengen, althans over het item waarop de macht toepassing heeft. Gezag verkrijgen vraagt onder meer dat je toegevoegde waarde hebt die de dossiers verrijken. Wie invloed...

De voorbije week werd de Korte Keten speciaal onder de aandacht gebracht. Het belang van en de interesse in de korte keten is de afgelopen maanden meer dan ooit duidelijk geworden. In het tweede kwartaal van 2020 lag de rechtstreekse verkoop op de hoeve maar liefst...

Terwijl we momenteel in een stand-still verkeren, een vergunningenstop als het ware, ligt de focus van het verweer in het onderscheid tussen de stikstof afkomstig uit de veehouderijen en mestverwerking en de industrie. De hamvraag is of het onderscheid van beoordeling tussen beide bronnen juridisch steekhoudt. Een...

Begin april werd de conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw van het voorjaar gepubliceerd. De algemene trend is licht stijgend wat positief nieuws is. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden steeg licht, maar vooral over de komende 6 maanden zijn de bevraagde land- en...

Terecht hecht minister Crevits en het departement Landbouw&Visserij groot belang aan het “welbevinden” van de agrarische ondernemers en familieleden. Het item welbevinden heeft een centrale plaats gekregen op de website van het departement. We citeren een positieve insteek van de tekst: Goed gevoel werkt beter! Wanneer...

De voorbije 13 maanden zijn de zakelijke contacten via de digitale weg schering en inslag geworden. Voor het merendeel van de vergaderingen is een video-conference een tijdbesparend en efficiënt middel op voorwaarde dat de organisator en de deelnemers zich houden aan een ongeschreven protocol. Er...

Op 25 februari vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning van een bedrijf gelegen in de buurt van een speciale beschermingszone (SBZ). De impactscore volgens de gekende tools was lager dan 5%. Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd onvoldoende onderzocht of de veehouderij een risico...

Bij het begin van de lente, fladderen de eerste vlinders over onze velden. Van eitje, rups tot pop vervelt het diertje tot een vlinder. Een merkwaardig en dynami­sch proces dat we in alle vrijheid vergelijken met de transitie die uw organisatie doormaakt. Daarom dat we dit project...