Op 27 maart werd in het Vlaams parlement het voorstel van decreet tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 met spoed ingediend, besproken en goedgekeurd. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het boetesysteem. We vatten een deel van de aanpassingen samen: het behouden van vrijstelling...

Onder druk van de boerenprotesten zijn er op alle niveau’s formele en informele gesprekken en overlegrondes opgestart of lopende. Bij het schrijven van dit artikel is er opnieuw boerenprotest in Brussel om de druk op de ketel te houden. In de marge blijft de steun van...

Het lage en onzekere inkomen van de agrarische ondernemer is een van de actiepunten van het boerenprotest. De PS heeft een wetvoorstel ingediend om de positie van de producent te verbeteren. Het 18 bladzijden tellende document vertaalt de bekommernissen van de agrarische ondernemers. We citeren de...

De titel klinkt wat agressief, waarvoor onze verontschuldigingen Vanuit het boerenprotest, zeg maar gerust vanuit de buik, is er eindelijk, een opening gecreëerd tot overleg. Een overleg gekruid met een flinke scheut politieke recuperatie en een onduidelijke lijn richting doelstellingen. Het VAC trekt haar lijn door op...

Het boerenprotest houdt aan. Tijdens het schrijven van dit hoofdartikel worden er filterblokkades georganiseerd rond de haven van Antwerpen. Het moge duidelijk zijn, de emmer der vernederingen is overgelopen. Getuige hiervan zijn de veelvuldige slogans en de onderliggende aanleidingen tot het protest. Administratieve lasten, tegenstrijdige regelgeving, bureaucratie, onzekere...

Mogen we met een stukje cultuur dit hoofdartikel inleiden? In 1810 voltooide Ludwig van Beethoven de Egmont ouverture, opus 84. De muziek beschrijft het leven en heldendaden van Graaf van Egmont die leefde in de roerige periode in het begin van de tachtigjarige oorlog. In het derde...

Het lijkt een lokaal recept doch we hebben we het effectief over varkenspoten, varkensoren, varkenskoppen en witloof, paprika en appelen en meer bepaald de handel hiervan met China. We begrijpen het nog steeds niet dat de Duitse taal niet wordt toegepast in interviews met Duitse sporters...

Met Nieuwjaar worden er diverse lijstjes gemaakt, welk een blik kan werpen over hoe de samenleving evolueert. Op het einde van het jaar worden rapporten opgesteld en gepubliceerd? We hebben deze VAC-flash een beetje gereserveerd om een aantal rapporten in te leiden. De eiwitstrategie komt onder stoom....

Het stikstofakkoord of officieel “Amendement op het voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Willem-Frederik Schiltz, Bart De Wever en Tom Ongena over de programmatische aanpak stikstof” is sinds 12 december ingediend in het Vlaams parlement en het advies van de Raad van State werd ontvangen...

De natuur- en milieuorganisaties hebben tijdens de eindronde over MAP7 onbegrijpelijkerwijs de besprekingen verlaten. Acht maanden nadat er een gezamenlijk akkoord werd bereikt bliezen de natuurorganisaties de onderhandelingen op onder het mom van de kwestie over de nulbemesting in de VEN-gebieden. De nulbemesting in VEN-gebieden is opgenomen...