Terwijl we momenteel in een stand-still verkeren, een vergunningenstop als het ware, ligt de focus van het verweer in het onderscheid tussen de stikstof afkomstig uit de veehouderijen en mestverwerking en de industrie. De hamvraag is of het onderscheid van beoordeling tussen beide bronnen juridisch steekhoudt. Een...

Begin april werd de conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw van het voorjaar gepubliceerd. De algemene trend is licht stijgend wat positief nieuws is. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden steeg licht, maar vooral over de komende 6 maanden zijn de bevraagde land- en...

Terecht hecht minister Crevits en het departement Landbouw&Visserij groot belang aan het “welbevinden” van de agrarische ondernemers en familieleden. Het item welbevinden heeft een centrale plaats gekregen op de website van het departement. We citeren een positieve insteek van de tekst: Goed gevoel werkt beter! Wanneer...

De voorbije 13 maanden zijn de zakelijke contacten via de digitale weg schering en inslag geworden. Voor het merendeel van de vergaderingen is een video-conference een tijdbesparend en efficiënt middel op voorwaarde dat de organisator en de deelnemers zich houden aan een ongeschreven protocol. Er...

Op 25 februari vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning van een bedrijf gelegen in de buurt van een speciale beschermingszone (SBZ). De impactscore volgens de gekende tools was lager dan 5%. Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd onvoldoende onderzocht of de veehouderij een risico...

Bij het begin van de lente, fladderen de eerste vlinders over onze velden. Van eitje, rups tot pop vervelt het diertje tot een vlinder. Een merkwaardig en dynami­sch proces dat we in alle vrijheid vergelijken met de transitie die uw organisatie doormaakt. Daarom dat we dit project...

In 2006 presenteerde Al Gore, voormalig vice-president de documentaire film “An Inconvenient Truth” over de mogelijke gevolgen van de opwarming van de aarde. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen en weken illustreren nogmaals hoe malafide bedrijven binnen het agro-businesscomplex debet zijn aan imagoschade, handelingen met milieuschade en...

Binnen de klantenrelatie en de producent is vertrouwen het sleutelwoord. Het is jullie verdienste dat de consument het meeste vertrouwen heeft in de agrarische ondernemers. Dat blijkt uit het EIT Food Trust Report, een studie waaraan ook de KU Leuven meewerkte. Van alle actoren binnen de voedselsector vertrouwen...

In Nederland is de toeslagenaffaire in het gezicht van de regering ontploft. Tienduizenden families werden vermalen door de overheid. Relaties liepen op de klippen, banen raakten verloren, levens werden verwoest. In wat bekend kwam te staan als de toeslagenaffaire werden jaren aan kinder-opvangtoeslagen teruggevorderd. Met desastreuze gevolgen....

De traditionele kreet van “de slimste mens” hebben we als titel gekozen voor deze eerste VAC-flash van 2021. We willen duidelijk maken dat we met zijn allen blij zijn dat het vermaledijde 2020 achter ons ligt en een horizon in het verschiet hebben. Meer dan ons...