Op onze website www.vac.eu kunt u het SALV advies aangaande MAP 7 lezen. Het advies werd opgesplitst in twee delen, waarvan deel I een algemene appreciatie uitdrukt en adviseert om beloftevolle verbeteringen in MAP 7 te integreren. Deel II formuleert aanbevelingen naar een systeembenadering. Samengevat zijn de volgende...

Tijdens deze voorjaarscampagne (mestbankaangifte – wateraangifte en verzamelaanvraag) is het eens te meer duidelijk dat de digitale toepassingen niet meer weg te cijferen zijn in ons dagelijkse leven en het bedrijf. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de medewerkers van de diverse diensten in...

Reeds meer dan twee jaar schrijven we hier dat we in woelige tijden leven. Brexit, Corona en nu Oekraïne, de wereld staat op zijn kop. De berichten die we ontvangen kunnen we als “verwarrend” omschrijven. Bij deelnames aan debatten en overleg allerhande, glijdt men te pas en...

Tegen de kou kun je een jas uit de kast halen en aantrekken, tegen de honger moet je dagelijks over betaalbaar voedsel beschikken. De effecten van de oorlog in Oekraïne deinen uit over de ganse wereld. De prijzen voor energie, kunstmeststoffen, toeleveringsmateriaal enzovoort stijgen in een...

De Vlaamse regering heeft haar conceptnota PAS voorgesteld. Het akkoord omvat 40 bladzijden en is integraal te raadplegen op onze website. Het akkoord is het epiloog van een lang traject gestart met het eerste mestdecreet van 23 januari 1991. Herinnert u zich nog het principe van de gezinslandbouw...

“Zonder dwarsliggers kan de trein niet vooruit gaan” was het adagio van Ignas Van de Walle. Ignas was een dwarsligger en zijn trein heeft de eindbestemming bereikt. Gedreven door zijn overtuiging dat de familiale, zelfstandige landbouwer nood had aan een onafhankelijke boerenvakbond, heeft hem er in...

De vraag die weleens gesteld is, hoeveel ben ik waard? De vraag wordt behandeld in kader van het bedrijfsmanagement waarbij je als ondernemer de vraag dient te stellen welke arbeid/dienst doe ik zelf en tegen welke prijs, en welke dienst besteed ik uit tegen welke prijs. Om...

Voor het einde van het jaar zou het politiek akkoord over het stikstofdossier rond zijn. We zijn begin februari en het is nog steeds windstil op het Martelarenplein. Klaarblijkelijk is er pas een akkoord indien er over alles een akkoord is. En dat “alles” zou, volgens onze...

In het Belgisch Staatsblad is de wet op de oneerlijke handelspraktijken gepubliceerd. De wet is een belangrijke stap richting eerlijke handelsrelaties in de voedingssector maar zoals zo vaak, zal de kracht ervan afhangen van de toepassing en de achterpoortjes. De wet is de uitvoering van een...

Het past om bij het prille begin van 2022 het te hebben over het welbevinden. Dat de uitdagingen waarvoor de sector staat immens zijn, staat buiten kijf. De prijsvorming en de stijgende variabele kosten zet het arbeidsinkomen onder druk. De onzekerheid op vele bedrijven waar een...