Eindelijk, eindelijk is er de regen. Nog niet overdreven, zeker onvoldoende om de reserves aan te vullen, laat ons zeggen, net op tijd om de planten te laten overleven. De regenbuien zullen de droogteschade zeker niet temperen. We herinneren nogmaals, dat indien u over een bredeweersverzekering...

Het Departement Landbouw&Visserij publiceerde onlangs een eerste verkennende analyse van het bedrijfseconomische plaatje van de korte keten. Een synthese met bijzondere aandacht voor de bedrijfseconomische opbouw van de resultaten leest u verder in flash 17. Ons bedrijfseconomisch boekhoudprogramma VACwerk voorziet in een module “rechtstreekse verkoop”. De analyse...

Wegens vakantie van de redactie is dit nummer in de eerste week van augustus samengesteld en dreigt minder actueel te zijn dan verhoopt. We hopen samen met u dat er tijdig voldoende regen mag vallen. De droogte waarmee we dit jaar worden geconfronteerd is de zevende uitzonderlijk...

Wanneer Pinokkio de waarheid niet vertelde groeide zijn neus. Zo ontstond er een lange neus die ook wel de Pinokkio neus wordt genoemd. Mocht dit geen sprookje zijn maar werkelijkheid dan zou het opvolgen van de anderhalve meter coronaregel geen probleem gevormd hebben in ons land. In...

Het rapport biologische landbouw in 2021 is gepubliceerd. In 2021 telde Vlaanderen 621 biologische landbouwbedrijven, een toename met 5%. Er waren 67 nieuwe bio-agrarische ondernemingen. 46 van de 67 nieuwe bio-agrarische ondernemingen richtten zich op de biologische groenteteelt, fruitteelt of akkerbouw. In West-Vlaanderen bevinden zich de meeste...

Deze week besteden we ruim aandacht aan het actieplan welbevinden. Samen met meer dan zeventig organisaties bundelen we de krachten voor een beter welbevinden onder de agrarische ondernemers. Met een VLAM-campagne wordt ook de burger opgeroepen om meer erkenning te tonen voor het werk van de...

Het befaamde stikstofakkoord gaat verder dan de 41 individuele bedrijven welke een “informatieve” brief tot sluiting hebben ontvangen. Dat het stikstofprobleem dient aangepakt te worden is duidelijk en daar is iedereen het over eens. Dat er tout court problemen dienen aangepakt te worden, welke wel eens...

Op onze website www.vac.eu kunt u het SALV advies aangaande MAP 7 lezen. Het advies werd opgesplitst in twee delen, waarvan deel I een algemene appreciatie uitdrukt en adviseert om beloftevolle verbeteringen in MAP 7 te integreren. Deel II formuleert aanbevelingen naar een systeembenadering. Samengevat zijn de volgende...

Tijdens deze voorjaarscampagne (mestbankaangifte – wateraangifte en verzamelaanvraag) is het eens te meer duidelijk dat de digitale toepassingen niet meer weg te cijferen zijn in ons dagelijkse leven en het bedrijf. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de medewerkers van de diverse diensten in...