Sinds 12 mei kunnen agrarische ondernemers VLIF-steun aanvragen. 12 mei dat zijn 4 maanden en twee weken sinds het begin van het jaar. 4 maanden en twee weken waarin investeringsdossiers on hold zijn gezet door de onmogelijkheid om VLIF-steun aan te kunnen vragen. In de ondernemerswereld...

Maandag werd het startschot gegeven voor de zesde editie van de Week van de Korte Keten, die dit jaar plaatsvindt van 13 mei tot en met 21 mei. Aandacht voor de korte keten is deze keer extra relevant. Nadat de hoeveverkoop boomde tijdens de corona,...

De lezer onder ons die ooit tijdens hun legerdienst of met de jeugdbeweging op een of andere manier aan kompaslopen heeft gedaan kan het beamen. Het is spannend, het is uitdagend en enkel bij juist gebruik van het kompas kan je je doel bereiken. Het zijn...

Met absolutisme wordt de regeringsvorm bedoeld waarin een persoon, vaak een vorst of koning, de volledig macht in handen heeft en geen verantwoording schuldig is tegenover zijn onderdanen of een parlement. Onder koning Lodewijk XIV van Frankrijk (1638-1715) bereikte het absolutisme zijn hoogtepunt. Het einde...

De campagne van de voorjaarsaangiftes is meer dan halverwege. Op 15 maart hadden 29.228 aangifteplichtige landbouwers (96,5%) en 1.336 uitbaters (89,2%) hun Mestbankaangifte voor productiejaar 2022 tijdig ingediend. Momenteel loopt de toepassing van het GLB 2023 bij het invullen en indienen van de verzamelaanvraag. Het heeft aardig wat...

Sinds november werd er intensief overleg gepleegd tussen de landbouworganisaties en de natuurverenigingen over MAP7. Op 7 maart 2023 werd tussen de belangenorganisaties een princiepsakkoord bereikt, als basis voor de uitrol van MAP7 in 2024. Vooreerst willen we onze onderhandelaars, Koen Van den Noortgate en Margo Vandercoilden,...

Het ziet er naar uit dat bij het schrijven van dit hoofdartikel, de onderhandelaars van de Vlaamse Regering zich opmaken voor een marathon-onderhandeling tot de finish over het stikstofakkoord. Nachtelijke onderhandelingen hebben dikwijls als resultaat dat ieder zijn eigen verhaal ziet in een akkoord en dus...

Het Agentschap Natuur en Bos heeft in Lichtervelde meer dan 30 ha landbouwgrond aangekocht voor een prijs van gemiddeld €113 400 per ha en dit voor de aanleg van een verbindingsbos. We hebben in ons ledenblad VAC-flash meermaals aangekaart dat het wijzigen van eigenaar in wezen...

Eindelijk zijn we vanaf deze VAC-flash gestart met de informatieverstrekking, wat trouwens onze opdracht is, over het nieuwe GLB 2023. Op het moment dat deze VAC-flash bij de drukker is, zijn de teksten nog onder voorbehoud. We hopen, samen met u, dat wanneer u deze VAC-flash...

Generaal Nico Tak (NL) wordt landmacht–commandant van het snelle reactieleger van de NAVO. Wordt een NAVO-land aangevallen door Rusland komen ze in actie. Tak houdt daar serieus rekening mee en vindt dat we moeten oppassen voor wensdenken. “Het eerste wensdenken was natuurlijk dat het in...