Nu niet!

Op 11 oktober 1978 kondigde toenmalig premier Leo Tindemans onverwacht en erg emotioneel het ontslag van zijn regering aan. Het bewind was gestruikeld over het Egmontpact over de omvorming van België naar een federale staat. Tindemans gaf zijn ontslag in een vurige toespraak en met de historische woorden: “Voor mij is de grondwet geen vodje papier (…). Na de scheldwoorden, beledigingen en de aanvallen die ik de laatste dagen heb moeten incasseren, (…), zeg ik: voor mij is er maar één conclusie: Ik ga van deze tribune weg, ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan.”

Tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van donderdag 2 mei werd het welzijn van dieren verankerd in de Grondwet.

Artikel 7bis van de Belgische Grondwet luidt dus voortaan als volgt: “Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel.”

Het artikel 7bis heeft voor de een slechts een symbolische betekenis en voor de andere betekent dit een mijlpaal.

We vrezen dat met dit grondwetsartikel de bodem wordt gelegd naar meer juridische dossiers en rechtsonzekerheid voor de dierenhouders. Het is niet duidelijk hoe de Overheid over alle niveau’s om zullen gaan met dit artikel of hoe de rechters dit gaan interpreteren in toekomstige arresten. We willen eraan herinneren dat het stikstofdecreet een gevolg is van het beruchte stikstofarrest en enkel voor problemen zorgt in Vlaanderen en Nederland.

De boerenprotesten zijn net gepasseerd of de Kamerleden zet de ganse dierlijke sector en daarbuiten op glad ijs. Vlug nog wat stemmen ronselen voor 9 juni?

Het had de leden van de Kamer gesierd mochten ze beslist hebben om de grondwetswijziging uit te stellen, grondig te bespreken en de mogelijke (juridische) consequentie ervan degelijk te laten onderzoeken.

Niet nu! ware beter geweest.

Agrarische ondernemers zijn teleurgesteld dat slechts een deel van de aangevraagde subsidies op 30 april zijn gestort. Niet nu! Maar eind juni.

Samen met jullie kijken we reikhalzend naar droger weer, wel nu!