Bedrijfsvoorheffing seizoenlonen 2023 Loonkosten zijn een belangrijke kostenpost voor tuinbouwers. Het inbrengen van seizoenloonkosten voor tuinbouwers die opteren voor een forfaitaire aangifte is voor globale seizoenlonen slechts mogelijk indien er 20.2% B.V. wordt gestort voor 15 januari. U neemt best tijdig contact op met uw boekhouder of fiscalist...

Belastingaangifte: aanslagjaar 2023 – inkomsten 2022 Er werd een akkoord bereikt met de fiscale administratie over de barema’s landbouw. Het resultaat van de besprekingen is het gevolg van een nieuw rekenkundig model, waarin de evolutie van de opbrengsten en de kosten beter worden opgevolgd.   Download: Landbouwbarema inkomsten...

Indien u van plan bent om studenten in dienst te nemen om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of omdat u voor een piekperiode staat, moet u rekening houden met enkele regels. In deze infonota sommen we de voornaamste aspecten van studentenarbeid...

Indienen voor 31 maart 2023 Wat is de jaarlijkse klantenlisting?   De klantenlisting is een lijst van de belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar en die voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro...

Als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut, betaal je sociale bijdragen. Deze bijdragen leveren je heel wat rechten op. Dit document geeft je een algemeen overzicht van je rechten en maatregelen om je bij te staan en uiteraard ook de gegevens van de organisaties...