Bedrijfsvoorheffing seizoenlonen 2021 Loonkosten zijn een belangrijke kostenpost voor tuinbouwers. Het inbrengen van seizoenloonkosten voor tuinbouwers die opteren voor een forfaitaire aangifte is voor globale seizoenlonen slechts mogelijk indien er 20.2% B.V. wordt gestort voor 15 januari. U neemt best tijdig contact op met uw boekhouder of fiscalist...

Belastingaangifte: aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020 Er werd een akkoord bereikt met de fiscale administratie over de barema’s landbouw. Het resultaat van de besprekingen is het gevolg van een nieuw rekenkundig model, waarin de evolutie van de opbrengsten en de kosten beter worden opgevolgd. Het jaar 2020...

Nieuwigheden personenbelasting Aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020 Hoger belastingvoordeel voor kinderopvang Meer belastingvoordeel voor giften Investeringsaftrek Vlaamse gewestelijke fiscaliteit   Download: "Wijzigingen belastingen" Download: "Nieuwigheden personenbelasting inkomsten 2020"...

Indien u van plan bent om studenten in dienst te nemen om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of omdat u voor een piekperiode staat, moet u rekening houden met enkele regels. In deze infonota sommen we de voornaamste aspecten van studentenarbeid...

Indienen voor 31 maart 2021 Wat is de jaarlijkse klantenlisting?   De klantenlisting is een lijst van de belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar en die voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro...

Vanaf 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Die documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval te bepalen door de...