Jaarlijkse klantenlisting

Indienen voor 31 maart 2023

Wat is de jaarlijkse klantenlisting?

 

De klantenlisting is een lijst van de belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar en die voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. btw). Uw klanten die alleen vrijgestelde handelingen verrichten (artikel 44 van het btw-wetboek) en die toch over een BE-nummer beschikken, moeten niet in de listing worden opgenomen.

Die lijst bevat voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten en het totaalbedrag van de aangerekende btw.

Wanneer de onderneming btw-plichtig is, dient er jaarlijks een klantenlisting (de zogenaamde btw-listing) te worden ingediend.

Uitzondering 1: vrijgestelde handelingen

U moet geen klantenlisting indienen als uw onderneming alleen handelingen verricht die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het btw-wetboek (externe link) en die geen recht geven op aftrek van de btw.

Opgelet: Als u een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige bent, moet u wel een klantenlisting indienen maar de door artikel 44 van het btw-wetboek vrijgestelde handelingen er niet in opnemen.

Uitzondering 2: vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

U moet niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers (‘klantenlisting’) indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • uw onderneming valt onder de vrij­­­stellingsregeling voor kleine ondernemingen,
  • en uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten (terecht) geen belgisch btw-nummer hebben, of Wél een belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een belgisch btw-nummer bedraagt niet meer dan 250 euro.

Wanneer moet ik de jaarlijkse klantenlisting indienen ?

U moet de klantenlisting elk jaar indienen voor 31 maart.

Als u uw activiteit heeft stopgezet, moet u de klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.

Hoe moet ik de jaarlijkse klantenlisting indienen ?

Als uw onderneming periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u in principe de klantenlisting langs elektronische weg indienen via Intervat.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling (vrijstellingsregeling, landbouwregeling, buiten­landse btw-plichtige …) bent u vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. U kunt natuurlijk, om het uzelf gemakkelijker te maken, altijd Intervat gebruiken.

Naamloos