Seizoenlonen 2023

Bedrijfsvoorheffing seizoenlonen 2023

Loonkosten zijn een belangrijke kostenpost voor tuinbouwers.

Het inbrengen van seizoenloonkosten voor tuinbouwers die opteren voor een forfaitaire aangifte is voor globale seizoenlonen slechts mogelijk indien er 20.2% B.V. wordt gestort voor 15 januari.

U neemt best tijdig contact op met uw boekhouder of fiscalist om de verschuldigde bedrijfsvoorheffing te laten berekenen zodat je tijdig de B.V. kunt storten.

Omdat de bedrijfsvoorheffing ten laatste op 15 januari op de rekening van de ontvanger moet staan, dient de overschrijving ten laatste op 14 januari te gebeuren.

Seizoenlonen zijn binnen de forfaitaire belastingaangifte aftrekbaar mits verantwoording middels facturen van loonwerk, fiscale fiches van helpers, reguliere werknemers of seizoenarbeiders. Voor een beperkte oppervlakte, waarvan wordt aangenomen dat u deze zonder externe hulp kunt bewerken, kunt u geen loonkosten in rekening brengen.

Welke lonen in rekening brengen?

Lonen toegekend aan een zelfstandig helper, zijn door de opmaak van de fiche 281.10 aftrekbaar.

De verschuldigde bedrijfsvoorheffing varieert tussen 0% en 35%. Voor niet-inwonende helpers is er een fiche 281.50 vereist.

Het seizoenloon van de seizoenarbeiders waarvan een fiche 281.10 werd opgemaakt is aftrekbaar mits 11,11% bedrijfsvoorheffing werd ingehouden en doorgestort.

 

Download: “Seizoenlonen 2023”