Deze website is eigendom van Vlaams Agrarisch Centrum

 

Contactgegevens:

 

Burgemeester Maenhautstraat 44E, 9820 Merelbeke, tel. (09)252 59 19, e-mail: vac@vac.eu

Ondernemingsnummer: VZW 0427.510.870 / CVBA 0466.432.814

 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

 

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Vlaams Agrarisch Centrum  op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op privacy@vac.eu . Bent u het niet eens met de manier waarop Vlaams Agrarisch Centrum  uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ ) – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Vlaams Agrarisch Centrum omgaat met uw gegevens vindt u in onze privacy policy  op onze website.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

 

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Vlaams Agrarisch Centrum contact nemen via mail (privacy@vac.eu). Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

 

https://vac.eu en Cookies

 

https://vac.eu/ maakt gebruik van “cookies” om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen persoonlijke gegevens op.

 

Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt.

 

U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.