Gevolgen corona op landbouwvorming

Gevolgen van de coronacrisis op de landbouwvorming.

Deze maatregel valt deels onder Europese regelgeving, waardoor beslissingen op dat niveau belangrijk waren voor de bepaling van een standpunt. Wij hebben een eerste set van richtlijnen ontvangen en geven u graag een stand van zaken.

Alle opleidingen:

– Vanaf 16/3 tot voorlopig 19/4 is door de corona-maatregelen het organiseren van opleidingen via contactleren niet meer toegestaan.

– De meeste stages zijn op initiatief van de centra vanaf 16/3 geschorst. Er worden geen nieuwe stages opgestart die aanvangen tijdens de periode van de corona-maatregelen, om de stagebegeleiding op het bedrijf en de inspecties zoveel mogelijk te beperken voor de veiligheid van de stagiairs, de stagebegeleiders en onze inspecteurs.

– Er wordt gewerkt aan een mogelijkheid om voor de algemene en de gewestelijke centra de inrichting van online opleidingen via internet mogelijk te maken. Daardoor zou de communicatie met de sector opnieuw geactiveerd kunnen worden en kunnen seizoensgebonden cursussen mogelijk verdergezet worden. Wij houden de centra hiervan verder op de hoogte.

Installatieproeven:

Veel deelnemers zullen door de corona maatregelen niet klaar zijn met hun vooropleiding om te mogen deelnemen aan de installatieproeven van juni. Wij verwachten dat daardoor het aantal deelnemers aan de proeven in het voorjaar eerder beperkt zal zijn. Er is nog geen duidelijkheid wanneer in het kader van de corona-maatregelen het organiseren van installatieproeven terug zal mogelijk zijn.
Wij mikken op de organisatie van minstens twee installatieproeven in juni (Merelbeke 16/6 – Leuven1/7). Indien die door verlenging van de maatregelen niet kunnen doorgaan dan bekijken we de mogelijkheid om twee proeven in juli of augustus te organiseren. Wij zullen indien nodig om organisatorische redenen het aantal deelnemers beperken.

Voorleggen van het installatieattest:

Door de corona-crisis zullen een aantal deelnemers hun installatieattest met vertraging behalen. Er zijn stappen ondernomen om de termijn voor de indiening van het installatieattest in het kader van vestgingssteun en het aanvragen van de premie jonge landbouwers te verlengen.

Fytolicentie:

De toekenning van een fytolicentie door FOD Volksgezondheid blijft gekoppeld aan het voorleggen van de nodige attesten/getuigschriften. De lopende basisopleidingen zullen bijgevolg na de corona-periode verder afgewerkt moeten worden en in voorkomend geval afgesloten moeten worden met een mondelinge proef.
Door de crisis zijn de bijscholingen stilgevallen. Op 25 november vervalt een eerste reeks fytolicenties. Er is een vraag van de sector aan FOD gericht om uitstel te geven voor de voorlegging van de nodige bijscholing. FOD Volksgezondheid is zich van de problematiek bewust, maar heeft volgens de gegevens waarover wij beschikken hieromtrent nog geen beslissing genomen. Volg wat dit betreft de mailings op van FOD aan de licentiehouders en de communicatie via fytoweb.