Convenant Enterische emissies rundvee

De voorbije decennia werden wereldwijd veranderingen in het klimaat waargenomen, waaronder de opwarming van de atmosfeer. Hier zien we een sterk verband met de atmosferische concentratie aan broeikasgassen, die mee het gevolg zijn van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, industrie en voedselvoorziening (landbouw). De verteringsprocessen van gedomesticeerde en wilde herkauwers, zoals runderen, schapen, geiten, herten, etc. zorgen voor de uitstoot van het broeikasgas methaan. We spreken van de zogenaamde ‘enterische emissies’.

Download: “Convenant Enterische emissies rundvee