Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER (19 april t.e.m. 17 juni 2022) Tijdens het openbaar onderzoek en de grensoverschrijdende adviesvraag kunnen alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) inspreken op het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER. De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden...

Het advies werd opgesplitst in twee delen, waarvan deel I een algemene appreciatie uitdrukt en adviseert om beloftevolle verbeteringen in MAP 7 te integreren. Deel II formuleert aanbevelingen naar een systeembenadering. Download Advies 1. Een algemene appreciatie omtrent MAP6 en beloftevolle verbeteringen om binnen MAP7 te integreren Advies...

Naar een geĆÆntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw Ilvo-nota 2020.01 De Vlaamse landbouw(st)ers en hun gezinnen staan vandaag voor heel uiteenlopende en complexe uitdagingen. Die uitdagingen hebben een grote impact op het welbevinden van landbouwgezinnen. Minder dan de helft van de landbouw(st)ers is...

Wijziging NER reglementering en VLIF Met dit schrijven aan mevr. Hilde Crevits - Viceminister-president, Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw willen wij de aandacht vestigen op de NER reglementering en VLIF-voorwaarden.   Download: "Brief aan minister Crevits"...

ingediend door Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Omgeving 2019-2024 Download: "Beleidsnota omgeving"...