Naar een geĆÆntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw Ilvo-nota 2020.01 De Vlaamse landbouw(st)ers en hun gezinnen staan vandaag voor heel uiteenlopende en complexe uitdagingen. Die uitdagingen hebben een grote impact op het welbevinden van landbouwgezinnen. Minder dan de helft van de landbouw(st)ers is...

Wijziging NER reglementering en VLIF Met dit schrijven aan mevr. Hilde Crevits - Viceminister-president, Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw willen wij de aandacht vestigen op de NER reglementering en VLIF-voorwaarden.   Download: "Brief aan minister Crevits"...

ingediend door Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Omgeving 2019-2024 Download: "Beleidsnota omgeving"...

ingediend door viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Landbouw en Visserij 2019-2024 Download: "Beleidsnota Landbouw en Visserij"...

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast.   Download: 'Regeerakkoord omgeving'...