VAC lidmaatschap 2023

Hernieuwen lidmaatschap

Lidmaatschap moet je verdienen,
Agrarische ondernemers – leden waarderen een onafhankelijke syndicale vertegenwoordiging
Agrarische ondernemers – leden hebben recht op perspectief.

Het afgelopen jaar was een rollercoaster voor de agrarische ondernemers.

Enerzijds werd zonder enig overleg een ontwerptekst van MAP7 verspreid; werd de impact van het stikstofarrest concreet en is de energiekost een harde dobber geworden en anderzijds werden diezelfde agrarische ondernemers bewierookt voor de tribune.

De vraag voor een onafhankelijke syndicale vertegenwoordiging klinkt sterker dan ooit.

Het VAC gaat die uitdaging aan. Niet om de pers te halen en niet om belangrijk te willen zijn, maar enkel en alleen om de belangen van de autonome agrarische ondernemers te verdedigen.

Onze syndicale kracht vindt haar bronnen in het ondernemerschap en de “boerenwijsheid” die onze medewerkers dagdagelijks van jullie meekrijgen en vertalen in het overleg.

Eind 2022 en het ganse jaar 2023 zullen gekenmerkt worden door intensief syndicaal overleg. We doen als organisatie uitzonderlijke inspanningen om uw belangen maximaal te vrijwaren.

Om dit syndicale werk te ondersteunen en te onderbouwen hebben we een intranet platform uitgebouwd. De leden van de VACbond mailgroep hebben toegang tot een syndicaal portaal vol informatie, zodat op digitale wijze de inzichten van onze leden rechtstreeks in onze standpunten verwoord worden. Wenst u deel uit te maken van de VACbond mailgroep, laat het ons weten.

Het VAC blijft trouw aan haar missie om de autonome, familiale agrarische ondernemingen te verdedigen. Onze focus ligt op het ondernemerschap en de voorwaarden om te kunnen/mogen ondernemen : “Een onafhankelijk en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit bouwen voor het autonome familiale landbouwbedrijf.

Het ontzorgen en borgen van onze VACcent klanten wordt verder versterkt. Op VACcent worden algemene, bedrijfsspecifieke en individuele berichten geplaatst. Tevens worden tientallen leden gecontacteerd per mail of sms om te herinneren aan een dringende actie.

Ondanks de stijgende kosten, behouden we het lidmaatschap op 90 euro.

Uw lidmaatschap bij het VAC is duidelijk zijn geld waard. Maak samen met vele zelfbewuste agrarische ondernemers deel uit van een unieke agrarische organisatie (geen subsidie en geen sponsoring) en hernieuw het lidmaatschap (90 euro te storten op rek.nr. BE48 0112 5108 1227) zodat uw stem hoorbaar blijft in Brussel. Namens de vele zelfbewuste ondernemers, danken we u van ganser harte voor uw engagement.

Het lidmaatschap is een voorwaarde om toegang te krijgen tot de voordelen van VACcent.

Met collegiale groeten – namens VACbondKoen Van den Noortgate