VAC lidmaatschap 2024

Hernieuwen lidmaatschap

Lidmaatschap moet je verdienen,
Agrarische ondernemers – leden waarderen een onafhankelijke syndicale vertegenwoordiging
Agrarische ondernemers – leden hebben recht op perspectief.

Het ondernemerschap ondersteunen zit in het DNA van VAC. Sinds een aantal jaren hebben we onze communicatie afgestemd op het ondernemerschap en met succes. Ook de andere actoren in de sector focussen op het ondernemerschap.

Het ondernemerschap en het typische aan het agrarisch ondernemerschap nemen we telkens mee in het overleg.

Tijdens het overleg met de VLM over MAP7 hameren we, trouw aan onze missie, steeds op dezelfde nagel voor vereenvoudiging.

Er beweegt wat sinds het akkoord van 7 maart 2023. Een aantal vervelende verplichtingen zoals de registratie van de vanggewassen worden mogelijks afgeschaft. Voor de registratie van het kunstmest hebben we voorstellen geformuleerd ter vereenvoudiging.

De uitrol van het GLB2023 verliep niet zonder slag of stoot. Gedurende de campagne werden nog wijzigingen aangebracht aan de voorschriften. We zijn blijven aandringen op een pragmatische aanpak van de dossiers. Inmiddels wordt het evaluatieplan van GLB2023 opgesteld. Ook hierbij blijven we waken om ook jullie welbevinden ernstig op te nemen in de evaluatie met als doel een vereenvoudiging te bewerkstelligen.

Inmiddels hebben we verkregen dat op de website van het departement Landbouw&Visserij een betalingskalender wordt gepubliceerd. https://lv.vlaanderen.be/steun/uitbetalingen

Alweer een initiatief dat het ondernemerschap ondersteunt.

Een geïnformeerd ondernemer is er twee waard. We hebben in 2023 naast onze informatiekanalen VAC-Flash, VAC.eu en VACcent, uitgebreid met een digitaal magazine Actua op VACcent. Grotere dossiers vertaald in een leesbare tekst zijn ter beschikking op VACcent.

2024 is het jaar van de verkiezingen. De voorbereiding van een memorandum is opgestart.

Het VAC is uw vacbond. We nodigen elk geïnteresseerd lid om deel te nemen aan de opbouw en de onderbouwing van syndicale standpunten. Je kan als lid van de VACbond mailgroep 24/7 de laatste stand van zaken raadplegen en volgens eigen inzicht je idee of gedacht toevoegen aan het intern debat.

Wenst u deel uit te maken van de VACbond mailgroep, laat het ons weten.

Het VAC blijft trouw aan haar missie om de autonome, familiale agrarische ondernemingen te verdedigen. Onze focus ligt op het ondernemerschap en de voorwaarden om te kunnen/mogen ondernemen: “Een onafhankelijk en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit bouwen voor het autonome familiale landbouwbedrijf.”

Het ontzorgen en borgen van onze VACcent klanten wordt verder versterkt (Op VACcent worden algemene, bedrijfsspecifieke en individuele berichten geplaatst. Tevens worden tientallen leden gecontacteerd per mail of sms om te herinneren aan een dringende actie).

Uw lidmaatschap bij het VAC is duidelijk zijn geld waard. Maak samen met vele zelfbewuste agrarische ondernemers deel uit van een unieke agrarische organisatie (geen subsidie en geen sponsoring) en hernieuw het lidmaatschap (95 euro te storten op rek.nr. BE48 0112 5108 1227) zodat uw stem hoorbaar blijft in Brussel. Namens de vele zelfbewuste ondernemers, danken we u van ganser harte voor uw engagement.

Het lidmaatschap is een voorwaarde om toegang te krijgen tot de voordelen van VACcent.

Met collegiale groeten – namens VACbondKoen Van den Noortgate