Actieplan welbevinden voor de land- en tuinbouw

‘Samen zorgen we voor de boer’

Dit actieplan, waaraan het VAC meewerkt, is het resultaat van een intensief participatief traject, waaraan zowel landbouw(st)ers, de Vlaamse overheid, de beroepsorganisaties als organisaties buiten de landbouwsector hebben deelgenomen. Het plan is een bundeling van tot nu toe verzamelde engagementen die erop gericht zijn het welbevinden van de Vlaamse land- en tuinbouw(st)ers te verbeteren.

Samen weven we een stevig en zorgzaam netwerk voor onze land- en tuinbouwers.

Alle informatie vind je in onderstaande link

Actieplan welbevinden voor de land- en tuinbouw