Persbericht Stikstofakkoord Vlaamse Regering 10 maart 2023

Persbericht Stikstofakkoord Vlaamse Regering 10 maart 2023

Het Vlaams Agrarisch Centrum is blij dat er eindelijk een doorbraak is in het dossier van de PAS.

Bedrijven zullen opnieuw vergund kunnen worden en kunnen verder werken.

We zullen alle details nog verder bekijken van het akkoord, echter is er 1 element waar we ons zorgen over maken.

Na de verhandelbaarheid van betalingsrechten, nutriëntenemissierechten en andere productierechten zou nu ook de creatie van stikstofemissierechten bekeken worden. Zal dit zoals in het verleden opnieuw dure gebakken lucht creëren?

Vanuit het VAC hebben we ons altijd verzet tegen de verhandelbaarheid van allerhande rechten omdat dit enerzijds zorgt voor verhoogde investeringslasten voor landbouwbedrijven en anderzijds zorgt voor drainage van kapitalen uit de landbouw.

Tot op heden heeft deze verhandelbaarheid op geen enkele manier geleid tot een betere financiële situatie voor de landbouwers, tot een beter milieu of tot betere andere factoren. Integendeel.

Wij hopen dan ook dat de Vlaamse Regering niet dezelfde fout zal maken als in het verleden.

Het beleid moet gebaseerd zijn op objectieve en duidelijke gegevens, en niet op een of andere vorm van verhandelbaarheid. Hiermee is noch de landbouwer, noch het milieu en de natuur geholpen.

Koen Van den Noortgate
Persverantwoordelijke Vlaams Agrarisch Centrum
0475/57.91.69

Download: “Persbericht Stikstofakkoord Vlaamse Regering 10 maart 2023