Persbericht: De boeren zijn boos, en of ze gelijk hebben!

We horen in de pers vooral spreken over de regelgeving en het inkomen.

We hebben er steeds op gehamerd. Het Europees landbouwbudget is een magneet die allerhande subjecten aantrekt om het beleid aan te sturen.

Het GLB2024 trekt stevig de “groene kaart”. In 2023 waren de eisen inzake de conditionaliteit verteerbaar door de uitzondering op braak voor granen, groenten en aardappelen. Na 9 maanden GLB 2024 wordt het duidelijk dat de toepasbaarheid en werkbaarheid te velde, inventiviteit vereist van alle agrarische ondernemers.

Agrarische ondernemers willen ondernemen. Ze willen/moeten het geïnvesteerd vermogen, lees schuld, maximaliseren om winst te regenereren op een duurzame wijze en met aandacht voor het milieu. Wat de essentie is van het ondernemerschap.75 jaar geleden ontstond in het Europees gedachtengoed “NOOIT MEER HONGER”.  Gedurende die periode heeft de maatschappij kunnen genieten van het vredesdividend.

Op het decadente af werd het vredesdividend ten dele gebruikt om uitstekende landbouwgrond tegen exorbitante prijzen te onttrekken van de landbouw, konden gesubsidieerde organisaties zich moeien met de werkzaamheden op het veld, werd het kalenderboeren de norm en is de agrarische ondernemer de speelbal of pasmunt geworden van het politieke bedrijf. De milieunormen worden zo streng dat enkel grote bedrijven in staat zullen zijn om deze te kunnen afschrijven. Zo wordt de uitstoot uit de landbouw nog versneld.

In deze onvoorspelbare geopolitieke tijden is landbouw van strategisch belang.

Voedselkwaliteit en voedselvoorraden was de strategische insteek voor het Europees project. We waarschuwen om de vis niet te verdrinken. De politiek heeft via  het debat over een eerlijke prijs, een vluchtweg gevonden  om de essentie van het protest te omzeilen. De prijs is een waardering voor een product op een bepaald moment en een bepaalde hoeveelheid. Hieraan kan de politiek niets doen.  De politiek kan wel zorgen voor een gelijk speelveld. Onze normen dienen te gelden voor alle ingevoerde producten.

We herhalen tijdens deze Europese top ons pleidooi:

  1. Er moet een level playing field komen. Alles wat Europa van zijn boeren eist moet ook geëist worden van ingevoerde producten. Dezelfde milieueisen, dezelfde dierenwelzijnsnormen, dezelfde productkwaliteitsnormen. Europa moet hier prioritair van maken en binnen de WTO doorduwen dat ook milieueisen en sociale eisen deel moeten uit maken van handelsakkoorden.
  2. Werkbare en toepasbare regelgeving opgesteld vanuit de ervaringen te velde en gebaseerd op vertrouwen in de agrarische ondernemer.
  3. Maak werk van het statuut van “geconventioneerde agrarische ondernemer” vergelijkbaar met de medische beroepen en instellingen.
  4. Waardeer en spreek met alle boeren. Nodig daarom niet alleen een select clubje aan organisaties die zich sterk kunnen structureren door hun financiële slagkracht uit, maar spreek ook met kleinere organisaties VAC, Boerenforum, Wervel, enz…

 

Koen Van Den Noortgate – 0475/57.91.69 – koenvdn@yahoo.com

VACbond