Nota: Welbevinden

Naar een geïntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw

Ilvo-nota 2020.01

De Vlaamse landbouw(st)ers en hun gezinnen staan vandaag voor heel uiteenlopende en complexe uitdagingen. Die uitdagingen hebben een grote impact op het welbevinden van landbouwgezinnen. Minder dan de helft van de landbouw(st)ers is geneigd hulp te zoeken bij problemen en als ze dan toch hulp willen vragen, botsen veel landbouw(st)ers op barrières waardoor ze niet de juiste hulp krijgen. Landbouw(st) ers ondersteunen in hun welbevinden is een absolute noodzaak voor een duurzame Vlaamse landbouw.

Een degelijke ondersteuning vereist een geïntegreerde benadering die is gericht op de hele landbouwsector, met inzet van verschillende strategieën en organisaties. Deze geïntegreerde benadering zet tegelijk in op het aanpakken van stressfactoren, het wegnemen van barrières voor coping, en het bevorderen van de mentale gezondheid. Zowel middenveldsorganisaties als beleidsactoren kunnen hierin een centrale rol spelen door te werken aan een actieplan welbevinden voor de Vlaamse land- en tuinbouw

 

Download: “Nota ILVO – Welbevinden Vlaamse land- en tuinbouw