Agromilieuverbintenissen

Beperkte aanvragen agromilieumaatregelen tot 30 november 2021

Tot uiterlijk 30 november 2021 kunnen de klaargezette verlengingen van aflopende verbintenissen en uitbreidingen van lopende verbintenissen ingediend worden via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het e-loket.

 

Download: “Verlenging Agromilieumaatregelen

 

Voor welke agromilieumaatregelen van Landbouw en Visserij kan ik subsidie aanvragen?

Download: Mechanische onkruidbestrijding: jaarlijks 260 euro/ha

Download: Teelt van vlinderbloemigen: afhankelijk van de teelt 450 of 600 euro/ha

Download: Verwarringstechniek in de fruitteelt: jaarlijks 210 euro/ha

Download: Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting: jaarlijks 240 euro/ha

Download: Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting: jaarlijks 140 euro/ha

Download: Behoud van lokale rundveerassen: jaarlijks 150 of 175 euro/rund

Download: Behoud van lokale schapenrassen: 25 euro/schaap

Deze subsidies worden enkel verleend in het kader van vijfjarige verbintenissen. Een verbintenis vangt altijd aan op 1 januari.

 

De aanvraagprocedure voor de subsidies

Subsidies voor de agromilieumaatregelen moet u in twee stappen aanvragen: een verplichte aanvraag via het e-loket voorafgaand aan de start van uw vijfjarige verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag via de verzamelaanvraag na de goedkeuring van uw aanvraag.

Download: Agromilieumaatregelen – algemeen

 

Hulp nodig bij de aanvraag?

VAC staat u bij met raad en daad. Via contact vindt u onze gegevens.