bioveiligheidsregels

Respecteer de bioveiligheidsregels bij een bezoek aan land- of tuinbouwbedrijven

De afgelopen jaren doken in de land- en tuinbouwsector enkele besmettelijke dier- en plantenziekten op.

Vaak komt de dreiging van buitenaf en worden ziektekiemen op het bedrijf binnengebracht door dieren, personen, vervoersmiddelen, materieel of machines.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft daarom overzicht gemaakt van alle bioveiligheidsmaatregelen die u bij een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf moet naleven.

 

Link: Bioveiligheidsmaatregelen