Ecoregelingen

Commissie publiceert lijst van mogelijke ecoregelingen

De Commissie heeft een  lijst met mogelijke landbouwpraktijken gepubliceerd die ecoregelingen kunnen ondersteunen in het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Ecoregelingen, die deel uitmaken van de GLB-hervorming waarover momenteel wordt onderhandeld tussen het Europees Parlement en de Raad, zijn een nieuw instrument dat is ontworpen om boeren te belonen die ervoor kiezen om verder te gaan op het gebied van milieuzorg en klimaatactie. Deze lijst is bedoeld om bij te dragen aan het debat over de hervorming van het GLB en de rol daarvan bij het behalen van de doelstellingen van de Green Deal. Deze lijst vergroot ook de transparantie van het proces voor het opstellen van de strategische GLB-plannen en biedt landbouwers, administraties, wetenschappers en belanghebbenden een basis voor verdere discussie over het optimaal gebruik van dit nieuwe instrument. Het toekomstige GLB zal een cruciale rol spelen bij het beheer van de overgang naar een duurzaam voedselsysteem en bij het ondersteunen van Europese boeren overal.

Ecoregelingen zullen aanzienlijk bijdragen aan deze transitie en aan de doelstellingen van de Green Deal. De Commissie heeft het Farm to Fork en biodiversiteitsstrategieën in mei 2020. De Commissie presenteerde haar voorstellen voor de hervorming van het GLB in 2018 en introduceerde een meer flexibele, prestatie- en resultaatgerichte aanpak die rekening houdt met lokale omstandigheden en behoeften, terwijl de ambities op EU-niveau op het gebied van duurzaamheid. Het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over hun  onderhandelingsstandpunten over de hervorming van het GLB  op respectievelijk 23 en 21 oktober 2020, waardoor de trialogen op 10 november 2020 van start kunnen gaan.

De Commissie is vastbesloten haar volledige rol te spelen in de GLB-trialoogonderhandelingen als eerlijke bemiddelaar tussen de medewetgevers en als drijvende kracht voor meer duurzaamheid om de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken.

 

Download: “Lijst mogelijke landbouwpraktijken ecoregelingen