SALV advies rampenschade

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ontving op 9 juni 2020 de vraag van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management om advies te verlenen over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

De adviestermijn omvat 30 dagen, conform de reguliere procedure.

Gelet op de inhoud van het advies heeft de SALV het adviesdossier behandeld in de werkcommissie klimaatadaptatie op 17 en 22 juni 2020.

Op 26 juni 2020 werd het advies door de SALV goedgekeurd, en vervolgens overgemaakt aan Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Hilde Crevits.

 

Download: “SALV Advies Rampenschade