Sectorgidsen Corona

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids (versie 2) en sectorgidsen

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt.

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. In afwachting van eventuele sectorgidsen of protocollen die opgesteld kunnen worden in de paritaire comités, kunnen ondernemingen zich baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.

Hieronder vindt u de sectorgidsen of protocol opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité voor Landbouw en tuinbouw.

Download hier:

Generieke gids

Preventie checklist Covid 19 – Landbouw

Preventie checklist Covid 19 – Landbouw seizoenarbeiders

Preventie checklist Covid 19 – Landbouw huisvesting seizoenarbeiders

Preventie checklist Covid 19 – Tuinbouw