226170 euro

Sinds het vlinderakkoord vallen de verkiezingen (regionale, federale en Europese) samen.

We citeren uit een publicatie van Matthias Schelkens
Ik vind het altijd vreemd dat democraten pleiten voor minder verkiezingen. Als men niet oplet, heb je geen verkiezingen meer.

Een gevolg van het samenvallen is dat de inhoud van de partijprogramma’s minder aan de oppervlakte komt dan wenselijk. De debatten en het doornemen van de folders toonden aan dat de partijen de items door elkaar haspelden. Kandidaten voor het federale parlement spraken over wachtlijsten (regionale materie) en kandidaten voor het regionale parlement hamerden op het pensioendossier.

Een gefundeerde argumentatie voor het individuele stemgedrag vormen is een moeilijke zo niet onmogelijke zoektocht geworden en werd vervangen door een facebook-campagne.

Heeft u ergens de saga rond MAP 6 opgepikt in de verkiezingsstrijd?
Waarschijnlijk niet, terwijl de aanpassingen ter elfder uren een grote impact hebben op jullie bedrijfsvoering.
Op de valreep heeft het parlement MAP 6 goedgekeurd, wetende dat de sector in een catch-22 zit, met name de goedkeuring van de derogatie.
Tevens publiceerde De Standaard feiten en weetjes over de mestverwerking. Hierover heeft de VAC-flash gealludeerd in ons eerste nummer van dit jaar. De “cowboys” weet u wel.
Niets van dit alles werd opgepikt in de campagne.

De partijen worden met ons belastinggeld gefinancierd. Voor Kamer, Senaat en Vlaams parlement te samen is ieder stem 6.67 euro waard (bron VRT).

Dankzij het vlinderakkoord moeten de partijen zich maar om de vijf jaar schrap zetten om zich zeker te stellen van de dotatie voor de volgende vijf jaar.

Landbouw financiert 226.170 euro met name 23.225 bedrijven aan 1.46 VAK (LARA) aan 6.67 euro.

De berekening is kort door de bocht, mea culpa, maar zet ons aan het denken. Het politieke gewicht van onze sector is in dit perspectief peanuts.

Waarschijnlijk zal het er niet op beteren.