b2c

Van 4 tot 12 mei was het de week van de korte keten.

Volgens de website “week van de korte keten” is korte keten een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. In feite is korte keten een B2C handeling terwijl de andere handelsactiviteiten op agrarische ondernemingen kunnen gecatalogeerd worden als B2B. Beide handelsactiviteiten vragen een totaal andere aanpak in organisatie, verkoop en marketing. Wie dit onderscheid niet tijdig doorziet zal onvermijdelijk geconfronteerd worden met problemen.

De virtuele handel en de slimme retailers hebben de good-feeling van de korte keten al gekopieerd in het aanbod. Dit maakt dat marketing en branding belangrijker zijn geworden dan het verkopen. Je moet de klant uitnodigen – lokken – naar je verkooppunt. Eenmaal de klant in je zaak, dien je volgens de gekozen marketingstrategie en branding de “meer”verkoop te realiseren. Daarnaast moet je zaak en product onderscheiden van het aanzienlijke aanbod dat er al is. De vraag die zich stelt is, waarom zou klant A bij jou kopen? Rond het antwoord bouw je de marketingstrategie en de branding uit.

Onthoud dat iedere rimpel op het water, een wereld van verschil kan maken. Een slechte prijszetting, een slecht product, een onvriendelijk woord, een ontoereikend aanbod, een concurrent bij kan het zakencijfer danig doen dalen. Andersom, kunnen positieve rimpels je onderscheiden en zo een boost geven aan je handel.

Agrarische ondernemingen starten een B2C handel om het inkomen te verhogen. De drijfveer hiervoor is om de toegevoegde waarde die de tussenschakels in de keten realiseren, uit te sluiten, waardoor de winst van het producerende en verhandelde bedrijf vermeerdert.

Uit onze VACwerk-boekhoudingen blijkt dat de gedroomde winst te vaak virtueel wordt voorgesteld. Akkoord, B2C handel verbetert de liquiditeitspositie van het bedrijf, er komt ‘letterlijk’ geld in het laatje, doch de gerealiseerde meerwaarde staat niet altijd in verhouding tot de geleverde inspanningen zoals arbeid, klantencontact, investeringen, vervallen handelsgoederen, gederfde meerwaarde in de B2B, enz.

Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft een jarenlange expertise opgebouwd in de begeleiding van B2C bedrijven. Ons landbouwboekhoudprogramma, VACwerk, heeft een module “korte keten” welk de agrarische ondernemer in staat stelt een correcte prijs te bepalen voor het product.

Rechttoe rechtaan zeggen we u waar het op staat. Om u enerzijds desillusies te besparen en anderzijds een succesvolle handel uit te baten.