blijf in uw kot

Met deze iconische uitspraak probeerde Minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een begrijpelijke manier de Belgen duidelijk te maken dat je contacten beperken de beste methode is om het corona-virus in te dijken.

We hebben getracht de toepassing van de maatregelen MAP6 in gebiedstype 2 en 3 in functie van de verzamelaanvraag en de brede weersverzekering in deze VAC-Flash in heldere woorden te verklaren. We zijn er niet in geslaagd. De regelgeving is zo complex dat deze niet in heldere bewoordingen uit te leggen is.

Daarom hanteer je best het KIS principe. Keep It Simple.

Heb je percelen gelegen in gebiedstype 2 en 3 zorg er dan voor dat er slechts één gebruiker is van het perceel.

Gebruik de verzamelaanvraag niet om mondelinge contracten te officialiseren.

Trouwens je kan geen pachtrechten afdwingen middels de verzamelaanvraag.

Werkt u met seizoenscontracten – teeltcontracten?
Contacteer ons en we kunnen u een model bezorgen conform MAP6.

U begrijpt dat het invullen van de verzamelaanvraag een stressvol moment kan zijn. Het zou kunnen dat je gedesillusioneerd geraakt van de verplichtingen.

Daarom vragen we u volgende onderrichtingen (in gewone mensentaal) goed op te volgen:
1. Wacht niet tot eind april om de verzamelaanvraag in te dienen.
2. Bereid je grondig voor op het voorbereidingsdocument die je samen met de fotoplannen hebt ontvangen.
3. Denk na over welk gewas je als nateelt kan inzaaien.
4. Noteer duidelijk de gegevens van de overnemer van een perceel (landbouwnummer of naam en adres).
5. Tracht de overdracht van mestrechten (G-percelen) te vermijden.
6. Zorg dat je alle gegevens mee hebt op de zitdag.
7. Heb je een leesbril nodig, breng deze zeker mee.
8. Noteer uw vragen op voorhand, ze kunnen niet allemaal ter plaatse worden beantwoord.
9. Werk uw ergernis niet uit op onze medewerkers.

We wensen jullie veel succes met de campagne 2020!