Blijf van mijn erf

We hebben er lang over nagedacht of we de titel tussen aanhalingstekens zouden plaatsen en bekrachtigen met een uitroepteken. We willen vriendelijk en positief blijven, dus zonder bekrachtiging.

Waarom het tobben over een titelvorm?

Terwijl we de cijfers van notaris.be overschouwden over de in 2019 gemiddelde prijzen per hectare van landbouwgrond (46.778 euro of + 0.6%) contacteerde ons een klant of hij wintergerst in plaats van gras mocht inzaaien.

De bovenstaande zin bestaat uit twee delen. Het eerste deel bepaalt het vermogen op basis van vraag en aanbod, het tweede deel bepaalt het gebruiksrecht op basis van regelgeving.

In welke regelneverij zijn de agrarische ondernemers terecht gekomen, wanneer men voor alle zekerheid even contact opneemt met de adviseur om de regelgeving tussen gras of wintergerst als nateelt af te toetsen. Om niet beschouwd te worden als “overtreder”.

In de VAC-flash kunt u een artikel lezen over graslandvernieuwing. Graslandvernieuwing is een zeer interessant gegeven in het kader van voeder efficiëntie, nutriëntenbeheer, kostprijsbeheersing, enz…

Helaas moeten we een deel van de beperkte publicatie wijten aan de regelgeving. 27% van het aantal woorden hebben betrekking op de regelgeving zonder de bespreking van een aantal andere aspecten, zoals het verbod tot scheuren, de nitraat-residumeting, het effect op de oppervlakte bouwland, enz…

Wanneer u dit nummer leest, is de tussentijdse evaluatie met de maatschappelijke klankbordgroep over MAP 6 afgerond en wordt het rapport bezorgd aan de bevoegde Minister. De leden van de mailgroep VACbond hebben voorstellen geformuleerd ter attentie van de maatschappelijke klankbordgroep. U kunt deze voorstellen integraal lezen in onze VAC-flash nr. 15. In de volgende nummers zullen we het globale resultaat en de impact van onze voorstellen kunnen publiceren.

Wilt u het agrarisch ondernemerschap in het overleg de plaats geven die het verdient? Wilt u uw zeggenschap op uw gronden versterken? Sluit u aan bij de mailgroep en deel met ons uw mening en standpunt.

Eenvoudig, stuur een mail naar vac@vac.eu met de mededeling deelname mailgroep.

Zeker doen !