CTRL-F “Landbouw”

Wegens de vakantieperiode werd deze VAC-flash geschreven en samengesteld in de week van 15 augustus, de week waarin schot kwam in de formatie van een Vlaamse regering.

Gelijkertijd met de opstart van de formatie werd de startnota, geschreven door NVA, bekend gemaakt. De burger kan de latere regeringsverklaring toetsen aan de startnota en meten welke partij het meest succesvol heeft onderhandeld. De nota is opgesteld in de wij en ons vorm. Ga je niet akkoord of wijzig je teveel de tekst, ben je niet meer “wij” maar “zij”.

Slim gezien maar risicovol.

De startnota waarop de formatiegesprekken zich baseren hebben we getoetst aan ons domein. Via de zoekfunctie CTRL-F “landbouw” zoekt het programma naar het woord “landbouw” in de startnota.

Het woord landbouw of andere gerelateerde woorden komen in de tekst niet voor. Is dit goed of slecht nieuws? Het is maar hoe je het bekijkt.

Naar de commentaren van betrokkenen in de beleidsdomeinen die worden genoemd te oordelen, voorspelt dit weinig goeds. Hoe ambitieus ook, ieder initiatief zal de budgettaire en maatschappelijke toetsing moeten doorstaan. Het is in deze context waarschijnlijk beter om niet te verschijnen in de startnota.

Wat staat er wel in de nota?

  • Een bloemlezing:
  • Onze bedrijven moeten maximale kansen krijgen middels onder andere een soepele vergunningsprocedure.
  • Voor het welzijn van de dieren blijven we het voortouw nemen.
  • De EU moet zich focussen op bevoegdheden die een echte meerwaarde kan bieden zoals, … de strijd tegen de goedkope afzet van producten van buiten de EU.
  • De Vlaamse Regering zal alles in het werk stellen om tegen 2027 de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen te halen.
  • De Vlaamse Regering wil 20.000 ha bijkomende natuur onder effectief natuurbeheer brengen en uiterlijk tegen 2030 willen we 10.000 ha bijkomend bos.
  • Wij vrijwaren maximaal de open ruimte.
  • We realiseren een nieuwe efficiëntieoefening waarbij wij doelgerichte keuzes maken. Wij vermijden betuttelende regelgeving en onnodige administratieve lasten. We beoordelen voortaan de effectiviteit van subsidies op basis van behaalde resultaten.

WIJ wachten waakzaam af!