De kraaien brengen het uit …

In het voorjaar en de zomer van 2019 startte SOS Mezen een grootschalig onderzoek naar de aanwezigheid van pesticiden in dode mezenjongen. Dit naar aanleiding van een pak meer meldingen van dode mezenjongen dan voorheen. Had de bestrijding van de buxusmot hier misschien iets mee te maken?

De resultaten van dit onderzoek zijn sinds september 2019 bekend: de dode mezenjongen bevatten maar liefst 36 verschillende pesticiden! Reeds in 2018 en voortzetting in 2019 werd hetzelfde onderzocht in Nederland. Men heeft als het ware hetzelfde onderzoek overgedaan en betaald in Vlaanderen???

In september werd de aanwezige cocktail van bestrijdingsmiddelen gevonden in de dode jonge mezen aangewezen als oorzaak van de hogere sterfte en meteen werd de vinger gewezen naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

Zelfs tot in het Vlaams Parlement werd de vraag gesteld naar een gecoördineerd beleid rond de aanpak van pesticiden. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vragen om na te gaan hoe en wie het onderzoek naar de mezensterfte het best kan doen. We verwijzen naar het Nederlands onderzoek, kwestie van te besparen.

Op 12 november werd bekend gemaakt dat vlooien- en tekenbandjes van huisdieren de oorzaak kunnen zijn van de sterfte onder mezen. Nederlands onderzoek wijst concreet naar resten van middelen tegen vlooien en teken als boosdoener.

En plots werd het stil … Geen parlementaire vragen, geen bijkomend onderzoek, geen interviews met experten, geen verontschuldigen naar jullie …

Het Nederlandse onderzoek stelde tegelijk vast dat de sterfte van mezen over de laatste twee jaar niet is verhoogd. In realiteit stelt men een verhoogde sterfte vast van dode mezen in het nest maar men geeft toe dat de algemene mezenpopulatie niet daalt.

Beste lezer, u leest hoe de perceptie belangrijker is geworden dan de werkelijkheid.

In VAC-Flash nr. 24 van 20 december 2019, leest u uw wedervaren tijdens de nitraat-residucampagne. U zult concluderen dat u zwak staat tegen de Overheid en de perceptie vanuit de politiek.

Een reden des te meer om uw lidmaatschap bij het VAC te vernieuwen. Wij behartigen slechts één belang, het uwe.