De lange weg van een advies

Via de strategische adviesraden betrekt de Vlaamse overheid middenveldorganisaties, belangengroepen en experts bij haar beleid. Ze hebben een vaste samenstelling en komen op vaste tijdstippen samen. De raden adviseren op vraag van de overheid of uit eigen initiatief. Hun adviezen zijn niet bindend. Toch moet de Vlaamse overheid bij een beleidsbeslissing wel argumenteren waarom ze het advies niet volgen.

Het Vlaams Agrarisch Centrum maakt deel uit van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

In nummer 10 van onze VAC-flash vindt u een weergave van het SALV jaarrapport 2019.

De adviesvragen en de adviezen zijn zeer divers. De ene keer is het onderwerp “een ver van mijn bed show”, de andere keer kan het advies een verregaande impact hebben op de agrarische ondernemingen. Bij dit laatste zijn onze tentakels geactiveerd en nemen we, naar vermogen, onze verantwoordelijkheid op.

Wanneer het adviesproces zich situeert aan het begin van de beleidslijn kan de adviesraad via een onderbouwd en sector gedragen advies het beleid mogelijks bijsturen. Tevens krijgen de Raadsleden inzicht in het toekomstige beleid, welk een niet te onderschatten element is in het agrarische bedrijfsmanagement.

We spreken graag onze waardering uit voor het SALV-secretariaat. Zij vergaren de nodige informatie en verwerken deze in teksten zodat de werkcommissie een voorstel tot advies kan formuleren.

Als vertegenwoordiger van agrarische ondernemers is het frustrerend vast te stellen hoeveel energie, kennis, mankracht en dus geld wordt besteed aan studies, beleidsvoorbereiding, adviezen, teksten, vergaderingen, cijfermateriaal, inspectie, controle, publicatie en communicatie.

Energie, kennis, mankracht en geld dat beter zou kunnen besteed worden in uitvoerende dienstverlening voor de burgers en ondernemingen.

Dit heeft Corona alleszins duidelijk gemaakt!