Een dikke merci

In VAC-flash 11 vinden jullie een opiniestuk van de hand van Tessa Avermaete over de polemiek van voeding en landbouw in deze Corona-tijden en een eigen opinie over de Lee-saga, het katje dat ons land niet in mocht en het onverantwoord gedrag van onze (on)verantwoordelijken voor stemmenwinst. De twee bijdragen zouden het hoofdartikel kunnen geworden zijn, ware het niet dat we het hoofdartikel expliciet willen reserveren om een dankwoord te richten.

De voorjaarscampagne: mestbankaangifte, wateraangifte en de verzamelaanvraag start begin januari en eindigt dit jaar uitzonderlijk op 15 mei.

De campagne werd vanaf half maart doorkruist met de Corona-maatregelen.

Er werd op onze vraag ingegaan om de indieningstermijn te verlengen tot 15 mei met aanpassingen tot 12 juni. Dank hiervoor aan de verantwoordelijken. Tevens onze dank om de diverse digitale platformen aan de praat te houden, ondanks een overbelasting wegens taks-on-web. Ook willen we de respectievelijke buitendiensten van het departement Landbouw en Visserij, de Mestbank en de VMM betrekken in onze appreciatie voor de geleverde ondersteuning.

Een welgemeende schouderklop gaat naar onze medewerkers die er al weer in geslaagd zijn, om in uitzonderlijke omstandigheden een complexe materie, begrijpbaar te duiden en correct en tijdig af te werken.

Dit was niet mogelijk geweest zonder de goede wil van onze klanten.

Onze klanten hebben zeer begripvol gereageerd op de uitzonderlijke omstandigheden en zonder dralen de Coronavoorschriften toegepast. Agrarische ondernemers zijn vertrouwd met virussen en bacteriën. Als geen ander kennen ze de impact op het leven, zowel professioneel als privé. We zijn dan ook niet verwonderd dat de veeartsen op de voorgrond treden bij de virusbeperking/bestrijding.

De non-noncense aanpak die we van onze klanten mochten ervaren verdient ons respect. Daarom een dikke merci aan al onze klanten.

Wanneer onze beleidsverantwoordelijken een fractie van dit boerenverstand overnemen, zou dit een gigantische sprong voorwaarts zijn …