… en het is ook nog goed voor het klimaat

Klimaat beroert de gemoederen, dat is het minste wat we er van kunnen zeggen. Niettegenstaande het klimaat, een beschrijving van een toestand over honderden jaren wordt becommentarieerd zoals het weer, een beschrijving van een toestand van een dag, een uur, nu, mispakt de goegemeente zich aan sloganesk taalgebruik, tweets, beschuldigingen, verzinsels, enz…

Het eerste directe gelinkte slachtoffer is voormalig minister Joke Schauvliege. We hadden onze bedenkingen vroeger al geuit of het wel een goed idee is om zowel natuur, omgeving als landbouw onder één bevoegdheid te plaatsen. Ooit krijgt iemand de rekening van deze spreidstand gepresenteerd. Wat is gebeurd!

Het gevolg van deze gebeurtenis is dat de landbouwsector volop in beeld is gekomen als de klimaatopponent bij uitstek. Om klank en beeld toe te voegen aan het verhaal worden individuele veehouders opgevoerd als getuigen voor de ganse sector. Hebt u de afgelopen dagen een kapitein ter lange omvaart geïnterviewd geweten? Hebt u een CEO van een grootindustrieel bedrijf op TV gezien? Neen, wel weer de zwakste schakel in het ganse verhaal.

Het zou de media en beleid sieren mochten ze de bevolking kunnen sensibiliseren om te komen tot een gezamenlijk constructief en positief verhaal waaronder eenieder de schouders kan onder plaatsen. Dit kan en is niet moeilijk. Begin met het zoeken naar innovatieve ideeën die niets kosten en die toch een duidelijk positieve impact hebben op de klimaatdoelstellingen.

We willen hier alvast een voorzet geven.

Waardeer het gebruik van stalmest als CO2-opslag door een equivalent van NER’s toe te kennen aan de rundveehouders die werken met ingestrooide stallen.

Verhoog de landbouweconomische waarde van grasland door miscanthus, behoort tot de familie van de grasachtige, te erkennen als grasland. Hierdoor daalt de behoefte om grasland te valoriseren door het houden van vee. De droge stof opbrengst bedraagt 20 tot 25 ton per ha terwijl dit voor extensieve graslanden ca 10 ton kan bedragen.

Men ‘vergeet’ wel eens dat landbouw al gedurende lange tijd maatregelen toepast en nadenkt en onderzoekt welke maatregelen te nemen om de klimaatdoelstellingen te halen.

In VAC-flash nr. 4 leest u uittreksels uit de themabrochure “Goed geboerd? Ook het klimaat is u dankbaar” van het Departement Landbouw en Visserij uitgegeven in 2012.

Daarin werd helder en duidelijk de problematiek omschreven en maatregelen en toepassingen voorgesteld.

Sinds toen en nu is er één zaak veranderd. Terwijl men vroeger bij de voorstelling van een maatregel zei: “… en het is ook nog goed voor het klimaat”, zal men nu eerst denken aan het klimaat en nadien rekenen.