evaluatie map 6

Minister Demir heeft in opdracht van de Vlaamse Regering het middenveld geconsulteerd over de effectiviteit, de uitvoerbaarheid en de handhaving binnen MAP6 te verbeteren.

Drie werkgroepen werden opgericht om de voorstellen te toetsen. Een ambtelijke werkgroep, een wetenschappelijke werkgroep en een maatschappelijke werkgroep waar het VAC deel van uit maakt.

Tijdens de zomermaanden werden er drie digitale vergaderingen georganiseerd. Het werd duidelijk dat het gewicht van het evaluatieoverleg in de ambtelijke werkgroep gesitueerd is. De maatschappelijke werkgroep behield zeker niet de rol en invulling van haar opdracht zoals OMAP die uitvoerde.

Daarbij, het weze zo, en iedere deelnemer deed zijn best, was het digitaal vergaderen een handicap om jullie belangen te gronde te behartigen. Het interactieve aspect, kort overleg tussen stakeholders, verduidelijkingen vragen, met passie een zaak of standpunt verdedigen was er deze zomer niet bij.

We hebben onze voorstellen overgemaakt aan het begin van het overleg. De voorstellen vanuit de administratie hebben we ontvangen.

De vraag stelt zich nu wat men met de voorstellen en bemerkingen gaat doen? De definitieve nota zou op 15 september moeten klaar zijn.

De datum is niet gehaald. Een aantal voorstellen en suggesties moeten nog wetenschappelijk getoetst worden en er is nog geen consensus bereikt over een aantal bijsturingen.

De voorstellen, zoals we deze nu kennen, zijn overgemaakt aan de leden van de VACbond mailgroep (Aansluiten? Mail ‘deelname mailgroep’ naar vac@vac.eu). De insteek van deze ervaringsdeskundigen is belangrijk om in de verdere evolutie van het MAP (7-8-…) de nodige bijsturingen te kunnen voorstellen.

De nitraatresiducampagne gaat van start

Een verhaal van veel plichten en weinig rechten. De verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij de agrarische ondernemer. Wij doen ons best om jullie zo goed mogelijk door deze campagne te loodsen. We lanceren hier dan ook een oproep aan de andere actoren, met name de labo’s om tijdig de stalen te nemen zodat de agrarische ondernemer zijn recht tot het nemen van een tegenstaal ten volle kan laten gelden.