Frustratie

In VAC-flash nr. 18 schreven we dat we benieuwd waren naar de conjunctuurindex van het najaar 2019.

Onze inschatting is waarheid geworden, we lezen in het rapport dat de belemmering van overheidswege is gestegen naar 31%, het hoogste peil van de voorbije vijf jaar.

Op moment dat we deze regels schrijven, is er een groot protest in Duitsland. De agrarische ondernemers uiten hun ongenoegen over de klimaatplannen en “Bauernbashing”.

We citeren uit de website “tagesschau” van de ARD:

De agrarische ondernemers zijn ontevreden over het verkeerde landbouwbeleid vanuit hun gezichtspunt.

Ik begon een baan die leuk en belangrijk voor me is, maar nu weet ik niet eens meer of hij een toekomst heeft“, zegt Ansgar Becker uit Sandfort. Met zijn gezin leidt hij een derde generatie boerderij in het zuidelijke Münsterland. Ze hebben teelten, 60 koeien en 700 varkens. Vandaag wil hij deelnemen aan de protesten van de agrarische ondernemers in Münster.

Het protest van de agrarische ondernemers is vooral gericht tegen het landbouwpakket van de federale overheid, dat begin september werd gepresenteerd door de federale minister van Landbouw Julia Klöckner (CDU) en de federale minister van Milieu Svenja Schulze (SPD) en door de Aktionsbündnis wordt beschreven als “ideologisch verantwoord“. Het landbouwpakket gaat over het beperken van de onkruidverdelger glyfosaat. Bovendien moet er meer geld komen voor milieu- en klimaatbescherming, een dierenwelzijnslabel en een actieprogramma voor insecten werend middel. Het initiatief vreest dat het agrarische pakket familiebedrijven in gevaar brengt, aldus het initiatief.

De agrarische ondernemers bekritiseren ook dat ze worden gezien als een “boeman van de politiek” en vele niet-gouvernementele organisaties. “Discriminatie en intimidatie maken deel uit van de agenda“, schrijven ze in hun oproep aan de bijeenkomsten. “We zijn geen dierenmisbruikers en vervuilers“, legt het initiatief uit.

Prof. Dr. Alfons Balmann van het Leibniz Instituut voor Landbouwontwikkeling in transformatie-economieën begrijpt de protesten van de agrarische ondernemers. Er is veel frustratie ontstaan, vooral omdat er de afgelopen jaren te weinig politiek is gebeurd, zegt hij.

Problemen in de agrarische sector zijn er zeker“, zegt Balmann. De landbouw moet kritisch omgaan met problemen en “zwarte schapen” in de industrie. Maar: “Veel van de huidige beleidsvoorstellen vormen problemen voor de agrarische ondernemers zonder dat er echte verbeteringen zijn.” Hij ziet sommige beleidsvoorstellen als onpraktisch, bijvoorbeeld de gerichte beperkingen op gewasbescherming.

De agrarische ondernemers betalen nu een hoge prijs voor het falen van het beleid.

Wordt 2020 het jaar van de uiting van de opgekropte frustraties?