Gevanggewassen

De praktische uitvoering van MAP 6 blijft voor commotie zorgen op de agrarische ondernemingen. Zeg nu zelf, wie kan een teeltplan nog volledig aanpassen aan de nieuwe holderdebolder regelgeving nadat de percelen zijn ingezaaid en bemest?

Op vraag van onder andere het Vlaams Agrarisch Centrum, wordt de mogelijkheid tot aanvraag vrijstelling terug in werking gesteld (tot 19/09). Dit omdat de termijn tussen voorlichting van de maatregelen, het beseffen wat dit betekent voor het bedrijf en de beslissing te kort was.

Echter, het blijft een complex gedoe om correct te weten, welk perceel met welk vanggewas en tegen wanneer dient ingezaaid te worden.

Men moet meer dan basiskennis hebben van de werking en mogelijkheden van het E-loket om de percelen in kwestie (gebiedstype 2 en 3, bouwland en in gebruik zijnde op 01/01) terug te vinden. Je moet ook weten dat bio-gecertificeerde bedrijven niet staan geregistreerd onder bouwland.

Kopzorgen waarvan we onze VACcent klanten hebben verlost. We hebben de klant proactief geïnformeerd over het percentage referentieareaal vanggewassen, het doelareaal voor 2019 en ten slotte hebben we de klant op perceelsniveau een gericht advies bezorgd over wat er te doen staat de komende weken.

Een reden temeer om te informeren naar de voorwaarden om VACcent klant te worden.

Vanuit syndicaal oogpunt bekeken, werkt de systematiek tot vaststelling van het percentage referentieareaal, een katalysator om het wantrouwen tegen de overheid, wat zoal ingebakken zit in ons DNA, te vergroten. De perceptie leeft terecht bij de ondernemers, dat diegene die in het verleden zorgvuldig zijn omgegaan met de bodem, door, waar mogelijk groenbedekkers in te zaaien en dit, waarschijnlijk, vanuit een zekere fierheid, hebben gemeld aan de overheid, nu worden gestraft door dit areaal vast te leggen en zelfs uit te breiden.

De overheid misbruikt het gezond verstand van velen om haar eigen tekortkoming, vooral het niet aanpakken van de oorzaak van de slechte waterkwaliteit, te verschonen.

We zijn benieuwd naar het resultaat van de volgende conjunctuurbarometer.