het hoeft niets te kosten …

VAC-flash nr. 5 is zo eivol geschreven over de actuele onderwerpen als waterheffing en bemesting dat we geen ruimte hadden voor de verzamelaanvraag. De volgende VAC-flash is gereserveerd voor informatie en aandachtspunten van de verzamelaanvraag.

De afgelopen dagen werd her en der getrokken aan de toekomstige landbouwbudgetten van Europa. Tekenend ervan was dat de eisen van de West-Europese landbouworganisaties het tegenovergestelde is van de eisen van de Oost-Europese landbouworganisaties. Een verschuiving van de middelen naar andere domeinen staat in de sterren geschreven. Wie gaat dit tegenhouden, gelet op de tegenstelling tussen de Europese landbouwers.

Wij doen graag voorstellen aan de respectievelijke Overheden die de agrarische ondernemer ondersteunt en geen geld kost aan de belastingbetaler.

Als de Overheid wil luisteren …

We hebben minister Crevits gewezen op de onzekerheid betreffende de NER en de voorwaarde ervan in het kader van het VLIF. Volgens de VLIF-reglementering is het bezitten van voldoende nutriëntenemissierechten een voorwaarde om toegang te krijgen tot VLIF-steun.

In de beleidsnota Omgeving ingediend door mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme lezen we op blz. 52: “Binnen de mogelijkheden van het nieuwe GLB kan dit bijvoorbeeld efficiënt nutriëntenbeheer om verliezen van stikstof en fosfor te vermijden en de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren omvatten. Na evaluatie hervorm ik het systeem van nutriënt-emissierechten, zodat het meer bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen op vlak van waterkwaliteit, klimaat en luchtkwaliteit.

Er zijn ons investeringsdossiers bekend, waarbij, veelal jonge agrarische ondernemers, verplicht worden bijkomende NER te verwerven om te voldoen aan de VLIF-voorwaarden. De verwerving van de nodige NER is een bijkomende investering welk dikwijls een drainering van financiële middelen buiten de landbouw is.

Ondernemers in het algemeen en agrarische ondernemers in het bijzonder appreciëren sterk een Overheid met een langere termijnvisie. Het is, naar ons aanvoelen, economisch onaanvaardbaar, dat er een investering in NER wordt geëist waarbij we niet weten of deze investering over enige tijd nog noodzakelijk is. Daarom vragen we aan minister Crevits, de NER-voorwaarden in het kader van het VLIF op te schorten totdat de evaluatie van de NER reglementering is afgerond en de beleidsmaatregelen zijn gewijzigd.

Deze opschorting heeft geen budgettaire invloed doch betekent voor de betrokken (jonge) landbouwers een significante ondersteuning.