het wilde westen

Volgens Wikipedia is het Wilde Westen een begrip en tevens een dankbare bron voor films (de western) en boeken waarin fictieve of werkelijk bestaande personen een rol spelen. Het ‘Wilde’ Westen werd al in de 19e eeuw, en ook tegenwoordig nog, vaak geschetst als een land vol cowboys, indianen, goudzoekers, pelsjagers, schurken en ontdekkingsreizigers. Daarin zouden nog nauwelijks wetten gelden zoals in de “beschaafde” wereld aan de oostkust van de VS, waar de naar het Wilde Westen trekkende kolonisten meestal vandaan kwamen.

Met andere woorden, de onbeschaafde wereld.

In ons eerste nummer van dit jaar schreven we dat “cowboy” een term is die zowel vanuit de sector(?) als er buiten te onpas wordt toegedicht aan agrarische ondernemers.

In de toelichting van de verzamelaanvraag 2019 lezen we in de rubriek nieuwigheden onder punt 8 dat de Mestbank na het indienen van de verzamelaanvraag geen bemestingsprognose zal aanmaken omwille van de introductie van MAP 6.
Naar de reden ervan, hebben we het gissen.

Zou het ter beschikking stellen van een bemestingsprognose 2019 op basis van MAP5 normen, een aanleiding zijn om een onbalans in 2019 juridisch aan te vechten? Dit is op te lossen door uitdrukkelijk een vermelding te voorzien. Nochtans zijn de bemestingsnormen 2019 ter beschikking gesteld.
Daarom houdt deze argumentatie geen steek.

Zou het berekeningsprogramma in stand houden en/of tegelijk ombouwen naar de normen van MAP6 te complex zijn, of te duur?
Dan schiet de Overheid te kort in zijn rol als dienstverlener.

Zou men geoordeeld hebben dat het van weinig nut is om het programma ter beschikking te stellen omwille van de introductie van MAP6?
Dan schiet de VLM te kort in haar rol als begeleider.

De bemestingsprognose ter beschikking krijgen bij het begin van het bemestingsseizoen is een van de hoekstenen om oordeelkundig, zowel op economisch als ecologisch vlak, te bemesten.

Alle andere initiatieven zoals de begeleiding vanuit CVBB, de medewerking van de proeftuinen, de staalnames, de adviezen, de websites, de vierkleurenbrochures, enzovoort hebben geen zin wanneer de agrarische ondernemer niet beschikt over cijfergegevens.

Betreffende bemesting is Vlaanderen anno 2019 het Wilde Westen.

De onbeschaafde wereld.

En neem het van ons aan, jullie zijn alweer de cowboys.