Hordelopen

Een proces dat in 2016 werd opgestart heeft eind oktober de zoveelste horde genomen. Het ontwerp van voorstel “GLB na 2020” werd door het Europees Parlement goedgekeurd. De Europese Landbouwraad heeft na twee dagen onderhandelen een akkoord bereikt over een gezamenlijk standpunt.

Voor, tijdens en na de goedkeuring werd het akkoord door de tegenstanders weggezet alsof pest en cholera gezamenlijk het ecologisch model zal kraken. De voorstanders spraken over een historisch akkoord. Het proces is genuanceerder.

Als ondernemers, net als jullie, agrarische ondernemers, hebben we een probleemoplossende houding en willen we de tijdslijn tussen probleem en oplossing zo kort en strak mogelijk houden.

We weten ondertussen, dat de afstand tussen droom en daad, de afstand tussen wensen en verlangen, de afstand tussen goedgekeurde en gedragen teksten en de toepassing van het GLB post 2020 op jullie bedrijf een wereld van verschil is.

Daarom dat het VAC kennis neemt van de genomen horden. Een stap in de richting van de uiteindelijke inwerkingtreding. Het proces heeft meer dan een jaar vertraging. Normaal zou het GLB 2021-2027 operationeel zijn op 1 januari 2021. Dit is niet het geval. Sommige elementen binnen het GLB 2020 worden verlengd met één jaar. Andere elementen, zoals het afsluiten van nieuwe beheersovereenkomsten kunnen niet meer.

Het zou ten gunste zijn van iedere betrokken partij, dat er geland kan worden ruim voor de start van het GLB post2020, zodat de agrarische ondernemers het bedrijf kunnen schikken naar de nieuwe spelregels. We vrezen voor het tegendeel. We hadden eerder in deze Flash onze bedenkingen geuit over de insteek om de invulling van het GLB voor een groot gedeelte over te laten aan de Lidstaten.

Het adagio, landbouwbeleid op maat, weet u wel. Een masker waarachter het verdelen van macht, geld en het breken van de massa schuilt. We willen eraan herinneren dat vooral onder druk van de Franse boeren, het GLB 2020 verteerbaar werd voor onze agrarische ondernemers.

Het GLB is de belangrijkste peiler in het Europese integratieverhaal en verdient het om meer dan 25% van het Europese budget ter beschikking te hebben. Straffer, het Europese landbouwbeleid, en dus de agrarische ondernemers als uitvoerders, kan/kunnen aanzien worden als een van de steunpilaren voor meer dan 75 jaar vrede op dit continent. Agrarische ondernemers zijn de blauwhelmen van Europa.

Het is maar hoe je het bekijkt. Het is hoe meer dan 50% van de Europese burgers (uw klanten) ernaar kijkt.