beelden cirkels 6

Is landbouw essentieel?

Traditioneel worden voor de agrarische sector land, kapitaal en arbeid tot de productiefactoren gerekend. In onze lessen agrarisch ondernemerschap voegen we daar de factor “management” aan toe. Management is een containerbegrip en bevat onder andere kennis, vaardigheden, leiderschap, enz…

Indien er één gevolg van de klimaatproblematiek aantoont dat er een klimaatproblematiek bestaat, zijn het de opeenvolgende jaren van droogte. De agrarische sector is dé economische sector die als eerste geconfronteerd wordt met dit, we mogen spreken van een, weerkerend fenomeen.

In de vorige VAC-flash beschreven we de initiatieven die zowel aan de bron, de agrarische ondernemer, als verder in de stroom het onderzoek en industriële projecten werden genomen. Veronderschuldig ons voor de woordspeling. Deze initiatieven werden aanvullend beschreven door ervaringsdeskundigen tijdens het Radio 1 programma “Achter de feiten”.

De afgelopen jaren ondersteunde het Departement Landbouw en Visserij maar liefst vijf demonstratieprojecten die focussen op duurzaam watergebruik en alternatieve waterbronnen met een bedrag van zo’n 100.000 euro per project. De resultaten van deze demonstratieprojecten zijn ongetwijfeld een duwtje in de rug voor de agrarische ondernemers om zelf ook te investeren in duurzaam watergebruik, hergebruik van hemelwater en de zuivering en recuperatie van afvalstromen.

Sinds 22 juni 2018 is ons land een droogtecommissie rijker. De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en komt in actie (?) bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Haar taak is onder andere maatregelen voor te stellen om de resterende watervoorraden optimaal te benutten, afspraken maken om het beschikbare water te verdelen, de gouverneurs en bevoegde ministers adviseren over te nemen maatregelen en ze stemt communicatie af.

Wat lezen we op de website: ‘update 4 juni”?
Het gebruik van water voor niet-essentiële toepassingen te vermijden:
het sproeien van velden en weiden vermijden.

Dit impliceert dat landbouw en voedselvoorziening niet essentieel is. Wanneer er ooit een afschakelplan wordt ingesteld (het land rijk aan commissies en afschakelplannen) dreigt de landbouw als niet essentieel bestempeld te worden.

In vele studies wordt water, of het tekort eraan, als veroorzaker van toekomstige oorlogen benoemd.

Zover zal het hier niet komen, maar ooit zal waterbeheer als vijfde productiefactor benoemd worden.