kies 19

De teerlingen zijn geworpen.

De verkiezingscampagne was geen hoogstaand schouwspel. Grote aandacht werd besteed aan de motivatie van de blanco-stemmers. Het zou een statement van formaat wezen, mochten de stemmen van de blanco-stemmers vertaald worden in lege zetels in de verschillende parlementen van ons land.

De campagne was er één zonder inhoud. Er werd geen constructief project voorgesteld. Misschien in de wetenschap dat er een gigantisch begrotingstekort moet aangepakt worden?

U als agrarisch ondernemer wordt geconfronteerd met de diverse lagen van de verschillende overheden ‘het lasagnefenomeen’. Europees (GLB), Belgisch (fiscaal-FAVV) en Vlaams (landbouw-milieu).

We hebben onze leden onthouden van enig politiek memorandum.

Een belangrijk facet, zo niet het belangrijkste facet, van het (agrarisch) ondernemerschap is de onderneming runnen met passie. Zonder passie, geen vuur en geen drive om ook in moeilijkere omstandigheden oportuniteit om te zetten in kansen. Kansen om de onderneming verder uit te bouwen.

Indien we een memorandum zouden schrijven, vragen we een engagement van de diverse Overheden om de passie van de agrarische ondernemer te versterken.

Dit kan, en moet heus geen geld kosten, door de administratieve lasten, eindelijk en werkelijk te verminderen.

Dit kan door een Overheid uit te bouwen ten dienste van de ondernemers en niet vice versa.

Dit kan door de incoherenties in de regelgeving tussen de verschillende Overheden weg te werken.

Wanneer aan deze drie voorwaarden vervult zijn, kan de agrarische ondernemer, verder en met passie zijn onderneming uitbouwen. In welke richting dan ook, want landbouw zal divers blijven.

Voor diegene die verkozen zijn, proficiat met het resultaat.

Voor diegene die niet verkozen zijn, proficiat om deel te nemen.

En aan de lezers, proficiat om te gaan kiezen.